03.6.2022

Helsingin uimarantakausi alkaa kesäkuussa

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Helsingin uimarantakausi on alkamassa. Kesän 2022 aikana uimista ei suositella Marjaniemen uimarannalla ja Vantaanjoen varren uimarannoilla suositellaan välttämään uimista rankkasateiden yhteydessä. Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti läpi kesän. Rantapelastajat päivystävät uimarannoilla 6.6.−14.8. Tupakkalain muutos kieltää tupakoinnin suurilla yleisillä uimarannoilla.

Marjaniemen uimarannalla suositellaan uimisen välttämistä kesän 2022 aikana

Helsingin ympäristöpalvelut suosittelee välttämään uimista Marjaniemen uimarannalla. Uimisen välttämissuositus on voimassa kesän 2022 ajan. Marjaniemen uimarannalla oli vastaava suositus myös kesällä 2021.

Marjaniemen uimarannalta aiempina vuosina otetuissa vesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Huonojen vesinäytetulosten ja rankkasateiden välillä ei ole kuitenkaan todettu yhteyttä Marjaniemen uimarannan osalta. Uimarannan vedessä todettujen suolistoperäisten bakteerien lähde on edelleen epäselvä.

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti Marjaniemen uimarannan vedenlaatua kesän 2022 aikana. Selvityksiä vedenlaadun osalta jatketaan.

Vantaanjoen varren uimarannoilla uimista suositellaan välttämään kesällä 2022 vain rankkasateiden yhteydessä

Uimista suositellaan välttämään Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla rankkasateiden yhteydessä kesän 2022 ajan.

Edellisenä uimakautena suositus uimisen välttämisestä koski Vantaanjoen uimarannoilla koko kesää. Tulevana kesänä uimisen välttämissuositus koskee vain rankkasateiden aikaa, sillä laajempien vedenlaadun selvityksien perusteella Vantaanjoen uimarannoilla huonojen vedenlaatutulosten ja rankkasateiden välillä on todettu selkeä yhteys. Vantaanjoen varren uimarannoilla vedenlaatu huononee rankkasateiden aikana ja heti niiden jälkeen, kun sadevedet huuhtovat maanpinnan mikrobeja veteen.

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti Pikkukosken uimarannan vedenlaatua kesän 2022 aikana. Rankkasateiden yhteydessä uimarannan käyttäjiä tiedotetaan erikseen Helsingin kaupungin verkkosivuilla hel.fi/uimavesi sekä uimarantojen ilmoitustauluilla. Toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi selvitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti

Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa. Uimarannat sijaitsevat pääosin merenrannoilla. Suurilla yleisillä uimarannoilla on järjestetty rantavalvonta.

Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä ajalla 1.6.−31.8.2022 ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää. Helsingin ympäristöpalvelut tekee uimakauden aikana uimarannoille tarkastuksia. Tarkastuksilla seurataan uimareiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten uimarantojen tilojen puhtautta, jätehuollon toimivuutta ja ilmoitustauluilla annettavia tietoja.

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin verkkosivuilla hel.fi/uimavesi.

Aiempien kesien tapaan uimarantojen vesien lämpötilat ja sinilevähavainnot päivitetään päivittäin myös ulkoliikunta.fi-palveluun.

Näiden lisäksi Helsingin joidenkin uimarantojen uimaveden tarkan lämpötilan voi nyt tarkastaa netistä vuoden ympäri ja puolen tunnin tarkkuudella. Uimaveden lämpötilasta on tarjolla ajantasaista tietoa yhteensä 15 eri uimapaikasta pääkaupunkiseudulla. Veden lämpötilat ovat katsottavissa Uiras-palvelusta. Kyseessä on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin ja Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokeilu, jossa testataan miten edulliset IoT-sensorit suoriutuvat uimaveden lämpötilan mittauksesta paitsi kesä- myös talvikaudella.

Rantapelastajat uimarannoilla 6.6.−14.8.

Helsingin rantapelastajat päivystävät uimarannoilla tänä vuonna 6. kesäkuuta alkaen ja 14. elokuuta asti. Kyseisenä aikana rantapelastajat päivystävät Aurinkolahden ja Hietarannan uimarannoilla päivittäin kello 10−20, sekä Munkkiniemen, Lauttasaaren, Pikkukosken, Mustikkamaan, Tuorinniemen, Laajasalon, Marjaniemen, Rastilan, Ison Kallahden, Kallahdenniemen uimarannoilla päivittäin kello 10−18, myös pyhäpäivinä ja esimerkiksi juhannuksena.

Tupakkalain muutoksen myötä tupakointi edellä mainituilla uimarannoilla on kielletty kokonaan, ja muilla uimarannoillakaan tupakointia ei suositella. Muutoksen tavoitteena on suojata erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja. Uimarantojen tupakointikielto on voimassa kesäkaudella eli toukokuun alusta syyskuun loppuun. Uimaranta-alueiden ulkopuolelle ja pienemmille uimarannoille on pystytetty erillään olevia tupakointialueita.

Täksikin kesäksi valvotuille uimarannoille on määritetty kevyen vesiliikenteen väylät. Tämä tarkoittaa, että rannoille voi rantautua esimerkiksi sup-laudoilla, soutuveneillä ja kajakeilla. Pääsääntöisesti nämä kevyen vesiliikenteen väylät ovat uimarantojen reunoissa.

 

Viimeisimmät artikkelit