Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Liikkumattomuus on yksi keskeisimmistä terveyttä ja hyvinvointia murentavista tekijöistä. Tästä johtuen Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen strategiseksi kärkihankkeeksi, jonka tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus osaksi jokapäiväistä elämää. Liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille lähes 60 toimenpiteellä, joiden avulla kaupunkiympäristöä sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vanhuspalveluiden ja työyhteisöjen toimintaa kehitetään liikkumista suosivaksi. Päämääränä on kasvattaa liikkumisen osuutta sekä vähentää istumista.

 

Valtaosa suomalaisten valveillaoloajasta kuluu istuen tai makuulla. Fyysisen aktiivisuuden puute on pitkälti seurausta elintason nousun mahdollistamista helpotuksista. Arkirutiinit sujuvat nykyään vaivattomasti liikkumatta ja hengästymättä. Työn fyysinen kuormittavuus on laskenut, paikasta toiseen siirrytään autoilla, liukuportaat ovat korvanneet rappuset ja älylaitteet mahdollistavat yhteydenpidon paikasta riippumatta. Vaikka merkittävä osa helsinkiläisistä harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan vain murto-osa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikunta ei riitä ratkaisuksi liikkumattomuuteen – tarvitaan muutoksia arjessa.

Liikkumisohjelma edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden uudistamista. Tavoitteena on kasvattaa terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta kaikissa ikäryhmissä. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen.

Toiminnan keskiössä on lisätä liikkumista arkiympäristöissä, joissa kaupunkilaiset elävät. Varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen, työyhteisöjen, vanhuspalveluiden ja oppilaitosten toimintaa kehitetään liikkumista suosivaksi ja istumista vähentäväksi. Liikkumisolosuhteita kehitetään laajasti erityisesti kävelyn ja pyöräilyn osalta: yleisille katualueille rakennetaan 3 000 pyörätelinettä ja pyöräverkkoa rakennetaan 75 kilometriä vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi kaupunki käynnistää innovaatioprojektin Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa ikääntyneiden ja iäkkäiden liikkumisen lisäämiseksi. Myös kaupungin henkilöstöä kannustetaan ja koulutetaan liikkumaan sekä liikuttamaan helsinkiläisiä.

 

 

Liikkumisohjelma – Käytä liikkumavarasi!
Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta.

 

Viimeisimmät artikkelit