Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Liikkumattomuus on yksi suurimmista hyvinvointia murentavista tekijöistä, johon ei vieläkään suhtaudu riittävällä vakavuudella. Tästä johtuen Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus osaksi jokapäiväistä elämää. Ohjelman starttitilaisuus keräsi Musiikkitalolla noin 200 vaikuttajaa kuulemaan ja keskustelemaan, miten liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille.

 

Liikkumisen edistämisen näkökulmia ja kaupungin roolia avasivat muun muassa pormestari Jan Vapaavuori, koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari sekä liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

 

Liikkumisohjelma edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden kokonaisvaltaista uudistamista. Vaikka merkittävä osa helsinkiläisistä harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan, arki on istumista suosivaa ja luontainen liike osana arkielämää on vähentynyt radikaalisti. Vain murto-osa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikunta ei riitä ratkaisuksi liikkumattomuuteen ‒ tarvitaan muutoksia, jotka palauttavat liikkumista osaksi kaupunkilaisten päivittäisiä käytäntöjä ja tottumuksia. Liikkumisen lisääminen on kaupungin yhteinen tavoite, ja sen edistäminen integroidaan kaupungin perustoimintaan, talousarviosuunnitteluun ja toimialojen tavoitteisiin. Tavoitteena on kasvattaa terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta kaikissa ikäryhmissä”, painotti ohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

 

 

Tilaisuuden puheenvuorot:

Helsinki tarttuu haasteeseen, jonka ratkaisemisessa kukaan ei ole onnistunut, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori
Liikkumattomuus on aikamme suurin ja vaietuin haaste suhteessa ongelman mittaluokkaan, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari
Miksi emme tee päätöstä, joka saa lapset liikkeelle ja säästää miljardeja euroja? Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann
Liikkumisohjelma edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden uudistamista, projektipäällikkö Minna Paajanen

Miten liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille?

  • Mielikuvien muuttaminen ja murtaminen: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar
  • Koulupihat kuntoon: kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen
  • Liikkumissopimus 70 prosentille kotihoidon asiakkaista: sosiaali- ja terveystoimen palvelualueen johtaja Arja Peiponen
  • Rakennetaan 75 kilometriä pyöräverkkoa ja 3000 pyörätelinettä: kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen

 

Tilaisuuden esitykset löydät alta:

Tommi Vasankari
Henrik Dettmann
Minna Paajanen
Nasima Razmyar
Pia Pakarinen
Arja Peiponen
Reetta Putkonen

 

Liikkumisohjelma – Käytä liikkumavarasi!
Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta.

Viimeisimmät artikkelit