Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Vaikka harrastustoimintaa järjestetään jo nykyisellään monipuolisesti satojen järjestöjen, yhteisöjen, yritysten sekä kaupungin itsensä toimesta, on nähty tarpeelliseksi kehittää myös uutta. Yläkoululaisille on otettu käyttöön Harrastuspassi. Helsingin kouluissa on toteutettu keskiviikkoisin yhteistä harrastusaikaa syyslukukaudesta 2019 alkaen. Osana syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää, Mukana-ohjelmaa, on tehty toimenpiteitä Mellunkylän, Malmin ja Kaarelan alueella sekä alueiden kouluissa. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta harrastamisen esteet ovat edelleen osalle lapsia ja nuoria todellisia.

 

Anna arjen liikuttaa!

Mahdollisuus harrastaa yhdenvertaisesti, eri lähtökohdista ja asuinalueesta riippumatta, on Helsingille tärkeä tavoite. Lasten ja nuorten harrastamisesta onkin tullut vuodelle 2021 kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana talousarvion toteutumista. Tällä hetkellä kaupunki avustaa laajaa kirjoa harrastustoimijoita sekä täydentää harrastamisen kenttää omalla toiminnallaan. Harrastamisen tukeminen on monimuotoista, eikä Helsingin kokoisessa kaupungissa helposti koordinoitavissa.

Helsingissä kehitetään niin sanottua harrastamisen Suomen mallia, jossa harrastustoiminta kytkeytyy koulun yhteyteen. Tällöin kyse on erityisesti vuosiluokkien 3-6-oppilaiden koulupäivän yhteyteen liittyvästä maksuttomasta tai edullisesta harrastamisesta, jota halutaan lisätä ja kehittää. Helsingissä kaiken harrastamisen ei kuitenkaan kannata kytkeytyä kouluympäristöön, tähän liittyvistä eduista huolimatta. Hyvän julkisen liikenteen ja lyhyet etäisyydet omaava kaupunki pystyy tarjoamaan monipuolisesti harrastuksia eri puolilla kaupunkia erityisesti vanhemmille nuorille, jotka liikkuvat itsenäisemmin. Harrastamisen kehittämisessä on tärkeä selkeyttää työnjakoa kaupungin ja harrastusten eri tarjoajien kesken sekä mahdollistaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevä monipuolinen ja laadukas harrastamisen kirjo koko kaupungissa.

Elokuussa 2020 Helsingin kaupunki lanseerasi peruskoulun 7.–9.-luokkalaisille Harrastuspassi-mobiilisovelluksen. Sen tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia helposti ja löytää itselleen sopivaa vapaa-ajan tekemistä. Harrastuspassi sisältää Helsingin kaupungin nuorille tarjoamia harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten tuottamaa harrastustarjontaa. Sovelluksesta löytyy myös etuja, kuten maksuttomia harrastuskokeiluja. 

Harrastuspassin voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta. Lataaminen ja käyttö on maksutonta. Sovellukseen ei kirjauduta ja se on tietoturvallinen. Harrastuspassi on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina.

 

Lue lisää harrastuspassi.fi  ja katso esittelyvideo: Aina jotain tekemistä.

KouluPT-toiminta yläkoululaisille

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä

FunAction -harrasteliikuntaa 13-17-vuotiaille

EasySport -toimintaa alakoululaisille

Koululaisten iltapäivätoiminta

Lasten ja nuorten soveltava liikunta