Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Lokakuun viimeisellä viikolla Vantaan Energia Areena ja Myyrmäkihalli ympäristöineen täyttyivät lasten ja nuorten liikunnallistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneista tahoista. Paikalla oli yli 300 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaista pääkaupunkiseudun päiväkodeista, kouluista ja toisen asteen oppilaitoksista. Jo perinteeksi muodostunut Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteistyönä suunnittelema messutapahtuma oli tänä syksynä nimeltään Hyvinvoinnista oppimisen iloa -seminaari. Seminaarin teemana oli fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi aktiivisen arjen lisääminen lasten ja nuorten keskuudessa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla.

 

Tapahtuman avauspuhuja Frank Martela (VTM, DI, FT) pohti esityksessään sisäisen motivaation merkitystä* lasten elinikäisen liikkumishalun sytyttämisessä ja heidän kyvykkyydensä tukemista. Ihmisen psykologisten perustarpeiden (vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen) toteutuminen johtaa hyvinvointiin ja sisäisen motivaation kehittymiseen. Martela kuvasi motivaatiojatkumoa ulkoisesta kontrollista sisäistetyn kontrollin ja integroidun säätelyn kautta sisäsyntyiseen motivaatioon, jolloin päämäärän tavoittelussa palkkion saa jo tekemisestä. Omiin kokemuksiinsa ja tutkimustuloksiin pohjautuen hän muistutti kuuntelijoita siitä, että liikuntatunnit muodostavat vain pienen osan lasten ja nuorten kokonaisliikuntamäärästä. Näin ollen yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen vaikutettaessa merkityksellistä on innostuksen sytyttäminen omaehtoiseen liikuntaan. Omalla ajalla kavereiden kanssa liikkuminen on tavoitteellisen lajiharjoittelun rinnalla tärkeä osa tulevaa menestymistä. Kasvattajien ja opettajien tärkeimmiksi tehtäviksi Martela nimesi lapsen kiinnostuksen kohteiden tunnistamisen, mielekkäiden vaihtoehtojen tarjoamisen, onnistumisen tunteen tukemisen, vuorovaikutuksen ja välittämisen sekä hyvien tekojen esiin nostamisen.

Toiminnallinen seminaaripäivä koostui työpajoista, tapahtumatorista ja verkostoitumisesta. Työpajoista osallistujat saivat konkreettisia ideoita omaan työhön ja työyhteisöihin vietäväksi. Saadun palautteen perusteella pajojen anti oli monipuolisuudessaan ja kiinnostavuudessaan onnistunutta. Kiitosta annettiin myös mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia ja suunnitella yhteistyötä muiden osallistujien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Työpajoja oli 16, ja niistä suurin osa oli pääkaupunkiseudun liikkuvien koulujen ja päiväkotien henkilökunnan vetämiä:

 1. Kosketuksen voima varhaiskasvatuksessa
 2. Oivalla matikkaa liikkuen ja leikkien
 3. Mamanet –lentopalloon perustuvaa palloilua kaikenikäisille
 4. Move! –treeni
 5. Liikkuvan opiskelun topit ja flopit
 6. Tutustu, verkostoidu ja inspiroidu
 7. Monipuolista liikkumista varhaiskasvatukseen
 8. Miten aloittaa ulkoluokkatoiminta alakoulussa?
 9. Liikunta-tutor toiminnan kehittäminen toisella asteella
 10. Koulukuntaliiton Sankaritoiminta liikuttajana
 11. Pelilaudalla liikettä luokkaan
 12. Eräeskarit
 13. Ilo kasvaa ulkona– luontoliikuntaa varhaiskasvatukseen
 14. Passiivisesta tarkkailijasta aktiiviseksi toimijaksi
 15. Lasten jooga –liikettä, leikkiä ja läsnäoloa
 16. 16. Spike Ball liikunnanopetuksessa

 

Tapahtumatorilla esiteltiin pääkaupunkiseudun kuntien liikunnallista toimintaa sekä eri toimijoiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia. Järjestöt ja lajiliitot jakoivat vinkkejä ja materiaalia sekä keskustelivat osallistujien kanssa yhteistyömahdollisuuksista. Paikalla oli seuraavia toimijoita:

 • Vantaan kortteliliiga
 • Sporttikaverit
 • Suomen Jääkiekkoliitto
 • St Hockey Junior Cup
 • Sporttia kaikille ry
 • Espoon hyvinvointiopettajat | OPH:n #paraskoulu -hanke
 • Hobihobi
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Punainen Kortti Rasismille
 • Paraolympiakomitea
 • Mailapelit.fi
 • Kerkogroup
 • SEUL | Suomen elektronisen urheilunliitto
 • Tevella
 • Firstbeat
 • Perinneleikit
 • Espoon Liikuntapalvelut
 • FIMU ry | Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto
 • Moovkids
 • Lekolar
 • Golfliitto
 • Kiekko-Vantaa
 • Pyöräilykasvatus

Tunnelma pysyi hyvänä ja energisenä aamusta pitkälle iltapäivään. Päivän päätteeksi koottiin osallistujien ajatuksia päivän annista ja suunniteltiin yhdessä tulevaa. Lopuksi liikkuvan opiskelun asiantuntija Johanna Kujala toi Opetushallituksen terveiset toisen asteen aktiivisemman arjen mahdollistamisesta. Tapahtuman jälkeen keräsimme osallistujilta palautetta. Palautteiden avulla tapahtumaa on mahdollista kehittää vieläkin paremmaksi ja toimivammaksi ensi vuonna.

 

 

Pia Kaspi
Eritysopettaja, hyvinvointiopettaja
Espoon kaupunki

Laura Pirhonen
Liikunnansuunnittelija, lapset ja nuoret
Liikuntaan aktivointi, Helsingin kaupunki

 

*Lisää Martelan ajatuksia voi lukea hänen kirjastaan Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja, 2015

Kuvia messuilta löydät täältä.

 

Viimeisimmät artikkelit