20.10.2020

Lasten ja nuorten soveltavan liikuntatoiminnan kartoitus

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet –hanke on toteuttamassa erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikuntatoiminnan kartoitusta. Kartoituksesta saatujen tulosten kautta pyritään lisäämään liikuntapalveluiden, seurojen ja yhdistysten sekä kohderyhmän välistä yhteistyötä palveluiden osalta.

Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet –hanke on kolmivuotinen liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää liikuntaa ja liikkumista integroinnin keinoin ja markkinoida ja tiedottaa entistä kohdennetummin jo olemassa olevista palveluista, kuten esim. alueliikunnasta, verkostoitumiseen sekä matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksien luomiseen yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi kehitetään matalankynnyksen liikuntamadollisuuksia yhteistyössä helsinkiläisten liikuntaseurojen ja yhdistysten kanssa.

Tällä kyselyllä kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia Helsingissä. Lisäksi keräämme tietoa seurojen ja yhdistysten resursseista sekä tuen tarpeista tämän kohderyhmän liikuntapalveluiden tuottamisessa, tukeaksemme seuroja ja yhdistyksiä entistä paremmin liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään myös Liikuntapalveluiden liikuntamahdollisuuksien suunnittelussa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tavoitteenamme on, että kohderyhmä löytäisi liikuntamahdollisuudet helpommin.

Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevasta linkistä:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/lastenjanuortenliikuntatoiminnankartoitus

Lisätietoja hankkeesta:
Liikunnansuunnittelija Tarja Vartiainen,
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
p. 09 310 87509, tarja.vartiainen@hel.fi

Projektityöntekijä Linnea Förström
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
p. 09 310 26164, linnea.forstrom@hel.fi

Projektityöntekijä Heli Peltonen
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
09 310 32716, heli.peltonen@hel.fi

Viimeisimmät artikkelit