29.3.2021

Lasten kesätoiminnan suunnittelu ja haku EasySport -kesäleirien järjestämiseen on alkanut


Helsingin kaupungin lasten liikuntapalveluiden kesätoiminnan 2021 suunnittelu on käynnissä. Järjestämme tulevana kesänä alakouluikäisille lapsille suunnattuja EasySport-leirejä sekä kaupungin omana toimintana, että yhteistyössä seurojen kanssa. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin, tänä vuonna tilat leireille tulee järjestää itse. Suosittelemme vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi ulkotiloja, mutta myös esimerkiksi yksityisiä sisätiloja voi käyttää. Kaupunki voi avustaa sopivien tilojen etsimisessä.

Haku EasySport-kesäleirien järjestämiseen on nyt auki ja haku on avoinna 8.4.2021 asti. Leirin järjestäjän tulee sitoutua toimintaperiaatteisiin, joita ovat laadukkuus, matalan kynnyksen periaate, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys, turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä sekä harrastamisen ilo, hyvä yhteishenki ja kaveruus (toimintaperiaatteet lueteltuna jutun lopussa). Leirien valinnassa painotamme perusliikuntataitoja kehittävää monipuolista sisältöä.

 

Kesällä 2021 seuroja tuetaan 7-12-vuotiaiden lasten kesäleirien toteuttamisessa seuraavin tavoin:

 1. Kaupunki maksaa seuroille kahden ohjaajan palkkion/leiri. Ohjaajille maksetaan 20€/tunti. Ohjaajien tulee olla täysi-ikäisiä, ja heillä tulee olla vähintään valmentajien ohjaajakoulutuksen tason 1. pätevyys.
 2. Helsingin kaupunki pitää näkyä yhteistyökumppanina leirien mainonnassa sekä nettisivuilla.
 3. Seurat voivat edelleen laskuttaa kurssimaksut suoraan osallistujilta, ja saavat pitää tulot leireistä täysimääräisesti.
 4. Seurojen tuottamien leirien hintojen ja lapsiryhmäkohtaisten ohjaajamäärien tulee olla samat, kuin Helsingin kaupungin omien EasySport–leirien hinnat ja ohjaajamäärät: 10 lasta kohden on vähintään yksi ohjaaja
 5. Leireillä on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Ohjeiden kiristyessä tai löyhentyessä voi tehdä muutoksia (peruuttaa leiri tai lisätä osallistujamäärää leireille, kuitenkin niin, että ohjaajamäärävaatimus säilyy). Tämän hetkiset terveysturvallisuusmääräykset löytyvät täältä: Harrastustoimintaa vain 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille.
 6. Leirin loppumisen jälkeen leirien tilastot tulee toimittaa vastaaville liikunnanohjaajille sähköpostiin kuitenkin viimeistään 31.8.2021.
 7. Leirien laskutus tulee hoitaa 31.8.2021 mennessä.

 

HINNAT:

 • 5 päivän leiri, 75 €
  • ohjattua toimintaa 6h päivässä
  • hinta sisältää lounaan. Lounaan kustantaa ja järjestää seura
 • 4 päivän leiri (juhannusviikko), 60 €
  • ohjattua toimintaa 6h päivässä
  • hinta sisältää lounaan. Lounaan kustantaa ja järjestää seura
 • 2 päivän leiri (koulunaloitusviikko 32), 30 €
  • ohjattua toimintaa 6h päivässä
  • hinta sisältää lounaan. Lounaan kustantaa ja järjestää seura
 • 5 päivän leiri, 45 €
  • ohjattua toimintaa 3h päivässä

Tästä pääset jättämään hakulomakkeen leirien toteuttamiseen: hakulomake kesäleirit 2021

 

EasySport-kesäleirien 2021 toimintaperiaatteet

 1. Laadukkuus:
  Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. Toimintaan osallistuminen tukee lasten tervettä kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Käytännön toiminnasta vastaavat täysi-ikäiset, lapsilähtöisen harrastustoiminnan erityispiirteisiin koulutetut ohjaajat.
 2. Matalan kynnyksen periaate:
  Toiminta on kaikille avointa helposti saavutettavaa. Toimintaan on helppo tulla mukaan eikä sen taustalla ole kilpailullisia tavoitteita.
 3. Yhdenvertaisuus:
  Jokainen lapsi kohdataan yksilönä. Ohjaajat osaavat ottaa erilaiset lapset huomioon ja löytävät jokaiselle lapselle heidän taitotasolleen sopivia leikkejä, harjoitteita ja toimintaa. Ohjaajat osaavat kohdella lapsia tasapuolisesti huolimatta heidän osaamisestaan, taustastaan, iästään, sukupuolestaan, ihonväristään tai muusta ulkoisesta tekijästä.
 4. Lapsilähtöisyys, eli kohderyhmän osallisuuden huomiointi toiminnassa:
  Lasten ideoita, toiveita ja tarpeita kuullaan ja toteutetaan toiminnassa koko leirin ajan. Ohjaajat ottavat lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen leirin aikana. Leirin lopussa kerätään palaute, joka otetaan huomioon seuraavien leirien suunnittelussa.
 5. Turvallinen ja viihtyisä ryhmä:
  Ohjaajat luovat omalla toiminnallaan ystävällistä, turvallista ja rohkaisevaa ilmapiiriä ryhmään. Jokainen lapsi voi ilmaista itseään, toiveitaan ja tarpeitaan toiminnassa juuri sellaisena kuin on.
 6. Harrastamisen ilo, hyvä yhteishenki ja kaveruus:
  Ohjaajat innostavat ja kannustavat lapsia mukaan toimintaan ilon kautta. Ryhmässä otetaan jokainen osallistuja tasavertaisesti huomioon ja opetellaan yhdessä hyviä kaveritaitoja. Jokaisen osallistujan panos yhteiseen tekemiseen ja hyvän yhteishengen rakentamiseen on yhtä arvokas.

 

Lisätiedot

Erityissuunnittelija Tanja Matarma
tanja.matarma@hel.fi

Vast. liikunnanohjaaja Meri Iso, EasySport itä
meri.isto@hel.fi

Vast. liikunnanohjaaja Nelli Tuomola, EasySport länsi
nelli.tuomola@hel.fi

Viimeisimmät artikkelit