07.5.2021

Liikkeelle! – korteilla liikettä, istumisen tauottamista ja rauhoittumishetkiä


Arkiliikkumista on edistetty monin eri tavoin aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle osana Helsingin liikkumisohjelmaa. Toimilla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria liikkeelle, jotta useampi lapsi sekä nuori liikkuisi terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen jo lapsuudessa kantaa hedelmää läpi elämän ja sen vuoksi liikkumisen mahdollisuuksia on hyvä tuoda moninaisesti esille. Yksiköitä on rohkaistu ja koulutettu kehittämään opetusta ja oppimisympäristöjä liikkumista edistäviksi.

Liikkumishankkeiden yhteistyönä toteuttamat Liikkeelle! – kortit julkaistiin maaliskuun alussa ja korttien tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen arkeen osana heidän päiväänsä.

”Idea korttien työstämiseen käynnistyi jo vuoden 2020 keväällä, kun arjen liikettä lisättiin eri tavoin perus pelikorteilla. Silloin pohdittiin, millaiset kortit voisivat palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle”, kertoo liikunnansuunnittelija Laura Pirhonen.

Korttien varsinainen työstö aloitettiin loppuvuodesta Liikkuvien projektityöntekijöiden kesken. Kortit on suunniteltu käytettäväksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä oppituntien että välituntien ja vapaan leikin aikana. Korttien avulla voidaan päivän aikana lisätä liikettä, harjoitella kehon hahmottamista, kehittää ryhmätyöskentelytaitoja tai hengähtää hetki rauhoittumistehtävien parissa. Kortit on jaettu neljään teemaan: rauhoittuminen, motoriikka, liikkuvuus ja aivobreikit. Jokaisessa teemassa on 13 korttia, jotka ovat numeroitu vaikeusjärjestykseen 1–13. Korttien käytön tueksi on tehty myös ideavihko, johon on kerätty korttien sisällöt sekä pelejä ja leikkejä korttien käyttöön. Kortteja pystyy soveltamaan ikäryhmän ja tilanteen mukaan, juuri kohderyhmälle sopivalla tavalla. Kortteja löytyy suomenkielisenä ja nyt myös ruotsinkielisenä.

”Korteilla on helppo tauottaa istumista ja parantaa vireystilaa, mikä edesauttaa oppimista, Yksinkertaisimmillaan pakasta voi vetää yhden kortin ja suorittaa kyseisen tehtävän”, Annika Rajala, yksi korttien tekijöistä vinkkaa.

Korttien koulutuksiin on osallistunut kevään aikana jo yli 250 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen ammattilaista. Koulutukseen osallistujissa kortit herättivät innostusta ja ideoita arjen toimintaan. Muutama opettaja on käyttänyt kortteja toiminnalliseen opetukseen verbien ja sanojen opettelussa ja korttien avulla pidetyt lyhyet rentoutumishetket ovat olleet pidettyjä. Varhaiskasvatuksen Liikkuen pihalla -päivässä yli 170 varhaiskasvatuksen toimipaikkaa sovelsi korttien käyttöä todella monipuolisesti ulkona liikettä lisäten. Yhdestä päiväkodista kerrotaan, että useampi ryhmä tutustui kortteihin Liikkuen pihalla-päivän aikana ja kortit on otettu käyttöön myös sen jälkeen. Kortteja käytetty jumppahetkien alkulämmittelynä sekä loppurentoutuksena ja lisäksi kortit ovat olleet käytössä odottelutilanteissa liikkumista lisäämässä sekä ennen ruokailua rauhoittumisen apuna.

Liikkeelle! –korttien ideavihko, sekä kortit sekä suomeksi että ruotsiksi löytyvät osoitteesta https://helsinkiliikkuu.fi/idea/materiaaleja-kouluikaisten-liikkumisesta/.

Viimeisimmät artikkelit