Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Jokainen meistä liikkuu päivittäin. Matka ja kulkumuoto vaihtelevat tarkoituksen mukaan. Hyvä niin. Olet paras asiantuntija päättämään juuri sinulle parhaan tavan liikkua. Liikenne sen sijaan muodostuu tarpeesta päästä paikasta toiseen, vaikka joskus liikumme myös liikkumisen ilosta tai tarpeesta. Voiko näitä myös yhdistää?

 

Totta kai voi ja moni niin tekeekin, onneksi. Silloin kyse on usein siitä, että on oivaltanut liikkumisen ilon ja haluaa käyttää ajan tehokkaasti, moneen eri tarkoitukseen. Tämän vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen ja toimeliaisuuteen ovat myönteisiä. Siksi on hyvä, että moni on tämän oivaltanut. Liike pitää kaupungin elävänä.

Helsinki voi vaikuttaa kaupunkilaistensa arjen liikkumiseen luomalla edellytykset eri kulkumuotojen käyttöön. Edellytykset liittyvät ennen kaikkea väyliin ja niiden kunnossapitoon, mutta myös kaupungin rakenteeseen. Mitä kiehtovampi kaupunki ihmisen ympärillä on, sen helpommin kävely muodostuu ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Tämä on yksi syy siihen, että Helsingin keskustassa tehdyistä matkoista puolet tehdään kävellen. Toki myös matkan pituus vaikuttaa kulkumuodon valintaan. Tiiviissä kantakaupungissa matkat ovat sopivan lyhyitä kävelylle ja pyöräilylle. Tarvitaan siis tiivistä kaupunkia lisää, jotta arjen matkoilla kuljetaan omin voimin.

Tiivis, käveltävä kaupunki tarvitsee kasvaakseen tonttimaata jo olemassa olevasta kaupunkirakenteesta. Se edellyttää meiltä kaupunkilaisilta hyväksyntää muutokselle. Lähiympäristömme muuttuu, tulee lisää taloja, rakentamisen aikaset väliaikaisjärjestelyt ärsyttävät ja lopullisissa liikennejärjestelyissä priorisoidaan tilatehokkaita kulkumuotoja. Näillä kaikilla voi olla vaikutusta meidän arjen matkoihin. Kun Helsingissä huolehditaan siitä, että liikennejärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja kulkemisen tavoille, kestämme muutosta paremmin. Monimuotoisuus ja valinnan mahdollisuus ovat kaupungin ehdottomia voimavaroja, myös liikkumisessa ja liikenteessä. Välillä onkin hyvä kysyä itseltään, onko käyttämäni kulkutapa paras mahdollinen tässä hetkessä, kun kaupunki muuttuu ja liikkumispalvelut paranevat sen myötä.

Käytä siis oma liikkumisvarasi kokonaan ja hyödynnä arvokas aikasi tehokkaasti liikkumalla arjen matkoja omin lihasvoimin.

 

Lue lisää Helsingin liikkumisohjelmasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reetta Putkonen
Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

 

Liikkumisen edistäminen on Helsingin kaupunkistrategian kärkihanke. Liikkumisella tarkoitetaan terveydelle välttämättömän fyysisen aktiivisuuden edistämistä tavasta, paikasta tai ajasta riippumatta. Liikkuminen tuodaan osaksi varhaiskasvatus- ja koulupäiviä, sosiaali- ja terveyspalveluita, kaupunkiympäristön suunnittelua ja kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä. Kaikki kaupungin toimialat ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä ohjelmaa. Oheisten kirjoitusten kautta voit tutustua liikkumisohjelman toteuttamisessa mukana olevien henkilöiden ajatuksiin helsinkiläisten liikkumisesta.

Viimeisimmät artikkelit