Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Olin Onninpäivänä 28.2.2019 päiväkoti Hippaheikissä, Seikkailijoiden ryhmässä. Seikkailijat ovat Vuosaaressa olevan päiväkoti Hippaheikin ryhmä, jossa on lapsia kolmevuotiaasta nuorempiin.

 

Hippaheikki kuuluu varhaiskasvatusyksikköön, johon kuuluvat myös päiväkodit Myrskyluoto ja Kajuutta. Liikkumista osana varhaiskasvatusta on kehitetty jo pitkään yhdessä lasten, perheiden ja henkilöstön kanssa. Myrskyluoto on ollut uraauurtava liikuntapedagogiikan jalkauttamisessa osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Liikuntapedagogiikka on rikastuttanut ja levinnyt varhaiskasvatusyksikön kaikkiin päiväkoteihin.

Seikkailijoiden varhaiskasvatuksen opettajana on Liisa Aarnikoivu. Liisan taitavassa ja ammatillisessa ohjauksessa toimimme aamupäivän yhdessä. Liisan mukaan oleellista on, että aikuinen mahdollistaa lapsen luontaisen liikkumisen. Seikkailijoissa pidetään tärkeänä, että lapsilla on joka päivä mahdollisuus liikkua sekä sisällä että ulkona, esimerkiksi ajaa mopoilla käytävällä, kiivetä ryhmässä puolapuita ja leikkiä liikuntavälineillä. Jokainen toiminta antaa mahdollisuuden liikkumiseen. Aamupiirissä lorut ja laulut sisältävät liikettä. Liikkumisen avulla pieni lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa ja sen suhdetta ympäristöön. Seikkailijoissa hiihdetään ja luistellaan jo kaksivuotiasta lähtien. Liikkumisen mukaan ottaminen on luontainen osa toimintaa.

Perheiden aloittaessa kerrotaan perheille päiväkodin toiminnasta ja pedagogiikasta. Tämä on tärkeätä. Lasten liikkumisen näkökulmasta on oleellista, että tieto kulkee siitä, miten lapset päiväkotipäivän aikana liikkuvat. Tällöin perheet voivat huomioida tämän päiväkodin jälkeisessä ajassa, jotta liikkumista tulee riittävästi lapselle päivän aikana.

Ryhmän toimintaan oli ilo osallistua. Itselle kertyi askelia huomattavasti, jo se todistaa, että liikettä päivään todella mahtui. Kaikki lapset osallistuivat ilolla toimintaan. Hieno osa toiminnassa oli toisten kannustaminen. Tätä harjoiteltiin ihan erikseen, tämän kautta lapset ovat ottaneet luontevaksi tavaksi toistensa kannustamisen eri tilanteissa.

On tärkeätä, että jokainen lapsi saa liikkumisessa kannustusta ja onnistumisen elämyksiä. Nämä hetket osaltaan kantavat terveellisten elämäntapojen oppimisessa. Varhaiskasvatuksessa tulee erityisesti panostaa liikkumiseen, jotta saadaan alusta lähtien kokemuksia jotka kantavat ja luovat pohjaa terveelliselle ja liikunnalliselle elämälle.

 

Toivomme liikkumisen iloa varhaiskasvatukseen joka päivä!

 

Satu Järvenkallas
Varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunki

Liisa Aarnikoivu
Varhaiskasvatuksen opettaja, Helsingin kaupunki

 

Liikkumisen edistäminen on Helsingin kaupunkistrategian kärkihanke. Liikkumisella tarkoitetaan terveydelle välttämättömän fyysisen aktiivisuuden edistämistä tavasta, paikasta tai ajasta riippumatta. Liikkuminen tuodaan osaksi varhaiskasvatus- ja koulupäiviä, sosiaali- ja terveyspalveluita, kaupunkiympäristön suunnittelua ja kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä. Kaikki kaupungin toimialat ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä ohjelmaa. Oheisten kirjoitusten kautta voit tutustua liikkumisohjelman toteuttamisessa mukana olevien henkilöiden ajatuksiin helsinkiläisten liikkumisesta.

Viimeisimmät artikkelit