07.4.2020

Liikkumiskyky on mahdollista turvata myös koronan rajoittamassa arjessa

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Koronavirus on rajoittanut poikkeuksellisella tavalla arjen elinpiirejä ja rutiineja, sosiaalisia kontakteja sekä harrastuksiin osallistumista. Viranomaisten ohjeistusten noudattaminen ja fyysisten kontaktien välttäminen ovat välttämättömän tärkeitä epidemian hillitsemiseksi ja erityisesti haavoittuvampien kohderyhmien terveyden turvaamiseksi. Poikkeustilanteesta huolimatta on tärkeää painottaa jokapäiväisen liikkumisen merkitystä. Erityisesti ikäihmisten lihasvoimat ja fyysinen toimintakyky heikkenevät nopeasti ilman säännöllistä aktiviteettia. Etänä tuotettujen jumppien, kotivoimisteluohjeiden ja pienten arkitekojen merkitys korostuvat.

Helsingissä asuu noin 80 000 yli 70-vuotiasta, joiden arkeen karanteeni vaikuttaa. Heistä suurin osa asuu kotona. Kyky liikkua arjessa on keskeinen tekijä turvaamaan ikäihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä pärjäämistä. Suositusten mukaan yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa lihaskuntoa, tasapainoa ja notkeutta ainakin kaksi kertaa viikossa ja reipasta, hengästyttävää liikkumista 2,5 tuntia viikossa. Lisäksi kevyt liikuskelu ja istumisen tauottaminen ovat tärkeitä.

Normaalioloissakin vain muutama prosentti ikäihmisistä täyttää liikkumissuositukset. Viimeisimmän FinTerveys-2017 -tutkimuksen mukaan joka toisella yli 75-vuotiaalla on ongelmia arjen liikkumisessa, kuten tuolilta nousussa tai rappujen kulkemisessa. Liikkumattomuuden haitalliset vaikutukset näkyvät mielialassa, yleisessä jaksamisessa, tasapainon heikkenemisenä ja kaatumisriskin kasvuna.

”Jos kuukausia kestävät poikkeusolot johtavat liikkumisen olennaiseen vähenemiseen nykyisestä, seuraukset tulevat näkymään vääjäämättä merkittävänä toimintakyvyn heikentymisenä, edelleen sairastumisena sekä kaatumisriskin kasvamisena. Itsenäisen pärjäämisen vaarantuessa ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa”, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Erot toimintakyvyssä ovat suuria. Kaikille kotona asuville yli 75-vuotiaille ulkoilu ei ole mahdollista heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Korona-tilanne korostaakin kodin merkitystä liikkumisympäristönä. Pienetkin liikunnalliset arjen teot virkistävät mieltä ja tuovat päivään rytmiä ja sisältöä.

”Lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa voi harjoittaa kotioloissa mainiosti. Kotona on helppoa ja turvallista jumpata reisien lihaksia vahvoiksi. Päivittäinen jumppa on tärkeässä roolissa mahdollistamaan myös omatoimisen ulkoilun, toteaa Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimialan johtaja Katja Borodulin Ikäinstituutista.

 

Vastuullinen ulkoilu on edelleen mahdollista

Koronatilanteessa olennaista on fyysisten kontaktien ja sosiaalisten tilanteiden välttäminen. Viranomaisten ohjeistukset ja määräykset eivät kiellä ulkoilua myöskään ikäihmisiltä, mutta vastuullisuus korostuu. Suosituimpia ulkoilukohteita ja ulkoliikuntapaikkoja on syytä välttää.

”Nyt kun elämänpiiri on pienentynyt, kannattaa tietoisesti kääntää huomio kaikkeen siihen, mikä on mahdollista ja mikä tuottaa iloa elämään. Ulos kannattaa mennä aina kun siihen on tilaisuus, pienikin hetki ulkona virkistää mieltä ja kehoa. Omaa mieltä voi vahvistaa käymällä päivittäin läpi asiat, joista on kiitollinen tai miettimällä, mikä ominaisuus itsessäni auttaa minua kohtaamaan karanteenin muuttaman arjen”, sanoo Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo.

 

Ikäihmisten yksilölliset voimavarat vaihtelevat – tarvitaan monenlaisia toimia

Ikääntyminen on yksilöllistä. Myös erot liikkumisaktiivisuuden ja fyysisen toimintakyvyn osalta ovat suuria. Mahdollisuudet saada tietoa, seurata digitaalista tarjontaa tai saada tukea lähipiiriltä poikkeusoloissa vaihtelevat.

”Valmiita sisältöjä kotona tehtävään etäliikuntaan on olemassa paljon. Tässä tilanteessa on tärkeää tarjota mahdollisuuksia samanaikaisesti useista lähteistä – lehdissä, tv-ohjelmissa, radiossa, sosiaalisessa mediassa, kaikkialla. Tärkeintä olisi, että oikeaa tietoa olisi riittävästi ja helpossa muodossa tarjolla. Kotona tehtävät toimet voivat vaihdella tuolijumpasta, kuntopiiriin ja rollaattorilla tehtävistä tasapainoharjoituksista polven koukistuksiin, muistuttaa Tommi Vasankari.

Ylen TV2 käynnistää maanantaista 6.4. alkaen Helsingin kaupungin liikunnanohjaajien vetämiä jumppahetkiä ikäihmisille. Niitä lähetetään arkisin klo 8:50 ja uusintana iltapäivällä klo 15:50. Kymmenen minuutin lähetykset tarjoavat helposti kotona toteutettavia liikuntahetkiä erityisesti ikäihmisten ja etätöissä taukoliikuntaa kaipaavien tarpeita silmällä pitäen.

”Poikkeustilanteessa korostuvat kekseliäisyys ja lähimmäisistä välittäminen. Valtaosa meistä auttaa ikäihmisiä jo nyt. Liikkumisen positiiviset vaikutukset auttavat osaltaan kantamaan vaikean tilanteen yli. Korostaisin jo valmiina olevien kotijumppaohjeiden toimittamista läheiselle, tukea etäpalveluiden etsinnässä ja kuulevaa korvaa. Järjestöillä, asiantuntijalaitoksilla ja kunnilla on jo valmiina lukuisia helppoja ohjeita liikkeen lisäämiseksi kotona. Olemme koonneet näitä yhteen muun muassa Helsinkiliikkuu.fi -sivustolle, toteaa liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

 

Liikkuminen Helsingin kärkihankkeena

Liikkumattomuus on neljänneksi yleisin taustatekijä pitkäaikaissairauksien aiheuttamiin kuolemantapauksiin. Edelle menevät vain korkea verenpaine, tupakointi ja korkea verensokeri. Helsinki on nostanut liikkumisen edistäminen kaupunkistrategian painopisteeksi.

Liikkumisohjelman olennainen ajattelutavan muutos liittyy arkiliikunnan merkityksen korostumiseen ja liikkumisen tuomiseen kaikkien kaupungin palveluiden ja sidosryhmien agendalle. Helsinki tarjoaa jo nykyisellään monipuolisesti palveluita ja syitä lähteä liikkeelle. Ikäihmisiltä kysyttäessä on havaittu, että palvelut eivät kuitenkaan aina kohtaa niitä, jotka tarvitsevat kannustusta. Tieto palveluista on koettu vaikeaksi löytää. Osa ikäihmisistä kaipaa sosiaalista tukea.

Haasteisiin on tarkoitus vastata kertomalla palveluista siellä, missä ihmiset jo muutenkin liikkuvat – esimerkiksi kauppakeskuksissa, terveysasemilla ja kirjastoissa. Kaupunki tekee helpommaksi lähteä vapaaehtoiseksi liikuttajaksi ja lisää yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kotihoidossa on jo otettu käyttöön liikkumissopimus.

 

Lisätietoa:

Helsinki-apu

Helsingin kaupunki ja Seurakuntayhtymä käynnistivät yhteistyössä ikääntyneiden riskiryhmien puhelin- ja asiointiapupalvelun. Uusi palvelu mahdollistaa riskiryhmissä olevien turvallisen kauppa- ja ruoka-avun kotiovelle asti. Puh 09 310 10020 (ma–pe klo 9–16)

Seniori-info

Helsinkiläisille ikäihmisille on tarjolla myös Seniori-infon palveluohjausta.
Puh. 09 310 44556 (ma‒pe klo 9‒18)

 

Kotivoimistelumateriaalia etänä:

 

Tutustu myös ikäihmisille suunnattuun Anna arjen liikuttaa -esitteeseen

 

Helsinkiliikkuu.fi-sivut

Helsingin tarjoamat liikkumismahdollisuudet on koottu yhteen osoitteeseen www.helsinkiliikkuu.fi. Sivuilta löytyvät myös ajankohtaisimmat tiedotteet ja uutiset liikkumisesta.

Viimeisimmät artikkelit