Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Ikääntyessä elinympäristö sekä erityisesti oman kodin lähiympäristö saa entistä suuremman roolin, kun yksilön toimintakyvyssä ja liikkumisessa tapahtuu muutoksia. Vain 50 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä kykenee kävelemään puoli kilometriä levähtämättä. Näin ollen suuri osa liikkumisesta tapahtuu omassa kodissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Ikääntyneiden kohdalla erot fyysisen aktiivisuuden määrässä ovat yksilöiden välillä suuria. Kuitenkin vain muutama prosentti ikääntyneistä liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Liikkeelle lähtemistä voivat estää hyvin erilaiset asiat, jotka voivat liittyä fyysiseen kuntoon, ympäristön esteisiin, elämäntilanteeseen, sosiaalisiin verkostoihin tai taloudellisiin haasteisiin.

 

Yli 65-vuotiaiden suosituin liikuntaharrastus on edelleen kävelylenkkeily (Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus 2017). Turvalliset ja hyvin hoidetut jalankulkureitit rohkaisevat liikkumaan oman kodin lähellä. Kaupunkisuunnittelulla onkin varmasti liikuntapaikkarakentamista keskeisempi rooli ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä. Mikäli kävelylenkkeilyyn haluaa yhdistää muuta liikuntaharjoittelua, niin Helsingin 165 ulkokuntoilupistettä tarjoavat hyvän mahdollisuuden tähän.

Viherympäristöt ovat tutkimusten mukaan merkityksellisiä ikääntyneiden koetun terveyden kannalta. Liikkuminen puistoalueilla tai metsäpoluilla tuo mielenhuollon lisäksi mainion tasapainoharjoituksen, joka on paikallaan itse kullekin säännöllisesti. Mäkiseen maastoon tai portaisiin kannattaa myös mennä aina kun se on vain mahdollista, sillä jalkojen lihasvoima on keskeisin liikkumiskyvyn säilymisen edellytys. Lihasvoima heikkenee iän myötä, mutta muutosta kiihdyttää se, jos lihaksiaan ei käytä. Liikkumattomuuden kierre syntyy helposti: jos tuntuu ettei jaksa, ei myöskään tee mieli lähteä liikkeelle.

Helsingin kaupungilla on meneillään useita erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään ikääntyneiden liikuntaa ja liikkumismahdollisuuksia. Kaupunkiin on perustettu poikkialainen työryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa ja tiedonsaantia sekä kehittää lähipalveluiden, ulkoilun ja omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia. Helsinki on myös mukana Bloombergin säätiön ja Harvardin yliopiston innovaatioprojektissa, jossa teemana on ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen edistäminen. Tulevaisuudessa tiivis, eri toimijoiden välinen yhteistyö voi tarjota uusia ratkaisuja ikääntyneiden liikkumisen edistämiseen. Tavoite on kaikkien yhteinen.

Löydä oma tapasi liikkua >>

 

 

Minna Ekman
Liikunnansuunnittelija (senioriliikunta)
Liikuntapalvelut / kulttuuri ja vapaa-aika

 

Liikkumisen edistäminen on Helsingin kaupunkistrategian kärkihanke. Liikkumisella tarkoitetaan terveydelle välttämättömän fyysisen aktiivisuuden edistämistä tavasta, paikasta tai ajasta riippumatta. Liikkuminen tuodaan osaksi varhaiskasvatus- ja koulupäiviä, sosiaali- ja terveyspalveluita, kaupunkiympäristön suunnittelua ja kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä. Kaikki kaupungin toimialat ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä ohjelmaa. Oheisten kirjoitusten kautta voit tutustua liikkumisohjelman toteuttamisessa mukana olevien henkilöiden ajatuksiin helsinkiläisten liikkumisesta.

Viimeisimmät artikkelit