30.9.2022

Mikä ihmeen soveltava liikunta?

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Soveltava liikunta on terminä suhteellisen uusi. Kaupungin liikuntapalveluissa soveltava liikunta on vakiintunut käyttöön noin pari vuotta sitten. Soveltava liikunta on kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää ohjattua liikuntaa.  

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) määrittelee soveltavan liikunnan seuraavasti: 

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.” 

Soveltavan liikunnan lisäksi joissain tapauksissa käytetään myös termiä kaikille avoin liikunta. 

Kaikille avoin liikunta pyritään järjestämään siten, että sitä voi harrastaa esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta identiteetistä, iästä, koulutuksesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, toimintakyvystä tai varallisuudesta riippumatta.” (Liikuntatieteellinen seura) 

Yhteenvetona, liikkuminen kuuluu kaikille tasapuolisesti. 

Kaupungilla laajasti tarjontaa kaikenikäisille

Helsingin liikuntapalvelut tarjoaa monipuolisesti liikuntatoimintaa sovelletun liikunnan ryhmille. Lapsille on tarjolla muun muassa soveltavia ja kuulovammaisten uimakouluja. Aikuisten ja ikääntyneiden tarjonnasta löytyy esimerkiksi sovellettua ryhmäliikuntaa ja vesijumppaa, tasapaino- ja voimaharjoittelua sekä mielenterveyskuntoutujien, kuulovammaisten ja kehitysvammaisten kuntosaliharjoittelua ja vesiliikuntaa. Kaikkiin ryhmiin saa ottaa avustajan mukaan.

Yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa järjestetään myös liikuntakursseja, joiden avulla kaupunki pystyy laajentamaan tarjontaansa. Kuntalainen voi osallistua näille kursseille ilman järjestön tai yhdistyksen jäsenyyttä. Joistakin yhteistyökursseista peritään kurssikohtainen maksu. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan järjestöön. Lue lisää >>

Seuratoimintaan pääsee helposti mukaan Löydä oma seura -palvelun kautta. Paralympiakomiten ylläpitämästä palvelusta voi etsiä omalta alueeltaan sopivia seuroja, jotka tarjoavat mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti. Lue lisää Löydä oma seura -palvelusta >> 

Liikuntaryhmissä on vielä tilaa 

Liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan ryhmissä on vielä tälle syksyä tilaa. Asiakkaat ovat tervetulleita soveltavan liikunnan ryhmiin toimintakykyyn katsomatta ja toimintaa sovelletaan kunkin osallistujan tarpeiden mukaisesti. 

Soveltavan liikunnan vesijumpparyhmiin mahtuu vielä osallistujia idän ja lännen alueella. Lännen alueella myös ryhmäliikuntatunneilla, kuten esimerkiksi tasapaino- ja voimaryhmässä sekä tuolijumpassa, on tilaa. 

Kehitysvammaisille suunnatuissa kuntosaliryhmissä sekä vesijumppa- ja liikuntaryhmässä löytyy vielä vapaita paikkoja. Kuntosaliryhmät toimivat Oulunkylän liikuntapuiston kuntosalilla ja Pirkkolan uimahallin kuntosalilla, vesijumppa ja liikuntaryhmä järjestetään Kampin liikuntakeskuksessa. 

Mielenterveyskuntoutujien kuntosaliryhmiin ja vesijumppiin mahtuu mukaan. Kuntosaliryhmät tapaavat Kontulan kuntokellarissa ja Oulunkylän liikuntapuiston kuntosalilla, vesijumpat järjestetään Kampin liikuntakeskuksessa sekä Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa. 

Kuulovammaisten tunneille on vapaita paikkoja kierto- ja kuntosaliharjoittelussa ja vesijumpassa Itäkeskuksen uimahallissa. Myös kevytjumppatunnille Kampin liikuntakeskukseen mahtuu vielä mukaan. 

Tunneille voi ilmoittautua mukaan asiointi.hel.fi.

Lue lisää ilmoittautumisesta täältä >>

 

Lisää tietoa soveltavasta liikunnasta antaa: 

Johanna Turunen 

liikuntakoordinaattori, soveltava liikunta 

040 573 4681, 09 310 1496 

johanna.k.turunen[at]hel.fi 

 

Kuvat: Maarit Hohteri

Viimeisimmät artikkelit