12.1.2021

Miten korona on vaikuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin? – Helsinki järjestää koulutuksen lasten ja nuorten kanssa toimiville 19.1.


Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monella tapaa, eikä vähiten lapsille ja nuorille. Etäopiskeluun siirtyminen, palveluiden ja harrastustoiminnan keskeytyminen sekä kotona vietetyn ajan lisääntyminen toivat rajun käänteen lasten ja nuorten arkeen, jonka vaikutuksia nyt perataan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa järjestävät digitaalisen koulutuksen lasten ja nuorten kanssa toimiville yhdistyksille korona-ajan vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin. Helsinki-kanavalla 19.1. lähetettävässä koulutuksessa kuullaan lasten ja nuorten hyvinvointia selvittävien kyselyiden tuloksia sekä tuodaan esiin keinoja havaita ja puuttua epäkohtiin lasten ja nuorten elämässä.

“Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin. Jotta vieläkin useampi voi elää hyvää lapsuutta, me tarvitsemme muutoksia kaikessa toiminnassa juuri heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten elinolojen parantamiseksi”, sanoo Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville yhdistyksille. Koulutuksessa käydään läpi kaupunkitutkimuksen vuoden 2019 kouluterveyskyselyn, sekä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan teettämän korona-ajan etäopiskelua koskevan hyvinvointikyselyn tuloksia, sekä kuullaan lastensuojelun ja etsivän nuorisotyön huomioita korona-ajalta. Osallistujien on mahdollista myös lähettää järjestäjille etukäteen kysymyksiä, joihin vastataan koulutuksen lopuksi.

“Joulukuun järkyttävät tapahtumat Koskelassa vain muistuttavat siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointiin ja lastensuojeluun tarvitaan meistä jokaista. Haluamme tuoda järjestöjä ja viranomaisia saman tiedon äärelle lasten ja nuorten hyvin- ja pahoinvoinnista. Tilaisuuden tarkoitus on toimia sysäyksenä vieläkin tiiviimpään yhteistyöhön”, kertoo Laitio.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lasten ja nuorten kanssa toimiville yhdistyksille, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Korona-ajan vaikutukset helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointiin

19.1.2021 klo 15-17 Helsinki-kanavalla

Ohjelma:

Tervetuloa koulutukseen
Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki

”Miten helsinkiläiset lapset ja nuoret voivat?”
Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulokset, Suvi Määttä, tutkija, kaupunkitutkimus
Korona-ajan etäopiskelun aikana tehty hyvinvointikysely, Sanna Ranto, Johtava tietosuunnittelija, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

”Huomioita korona-ajalta -milloin, miten ja mistä tulee hakea apua?”
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, Helsingin kaupunki
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, etsivän nuorisotyön yksikkö, Helsingin kaupunki

Vastauksia etukäteen lähetettyihin kysymyksiin

Viimeisimmät artikkelit