19.2.2020

Ohjattu liikunta ei yksin riitä

Viestintä ja markkinointi
Helsingin kaupunki
Alle kouluikäisten lasten ei tarvitse harrastaa ohjattua liikuntaa, jos perheen arki on monipuolisesti liikunnallista ympäri vuoden. Myös vanhemmat voivat saavuttaa liikkumissuositusten mukaisen liikuntamäärän tarttumalla aktiivisesti arjen liikkumismahdollisuuksiin. Vanhemmat voivat vapautua tehotreenipaineista heittäytymällä lastensa kanssa vauhdikkaiden leikkien ja hyöty- ja hupiliikunnan vietäväksi kotona, pihalla, puistoissa, metsissä ja arjen asiointimatkoilla. Oleellista ei ole liikunnan harrastaminen, vaan kokonaisliikkeen määrä. Kahdet treenit viikossa eivät paljoa lohduta, jos arki kuluu muuten tyystin paikallaan. Kaupungilla on tärkeä tehtävä liikkumisen mahdollistajana – tulevana vuonna Helsinki lisää pienten lasten ja perheiden mahdollisuuksia yhteiseen liikkumiseen ympäri kaupunkia.

 

Liikuntaharrastus on monelle lapselle ja nuorelle yksi elämän tärkeimmistä asioista. Sen arvo mitataan ystävyytenä, terveytenä, mielekkäänä tekemisenä ja taitojen kehittymisenä. Monet vanhemmat kokevat paineita viedä lapsensa harrastusten pariin jo hyvin varhain, jopa ennen kouluikää. Liikuntaseurat tarjoavat mahdollisuuksia eri lajien harrastamiseen taaperoiästä alkaen. Vanhemmat tarttuvat hanakasti näihin mahdollisuuksiin varmistaakseen lapselleen liikunnallisen alun elämänpolulle, tai pääsyn lajivalmennukseen ja huippuryhmiin jo alakouluiässä. Tutkimusten valossa tämä ei kuitenkaan aina ole järkevää. On tärkeä ymmärtää, että vaikka ohjattu liikunta ja harrastaminen ovat tärkeitä ja arvokkaita asioita, lapsen riittävää liikkumista ei saavuteta yksinomaan niiden kautta.

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Arto Laukkanen on todennut, että ”ongelmallista pienten lasten harrastamisessa on, että tutkimukset vihjaavat sen muodostavan käänteisen yhteyden lasten fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen ja liikkumisen perustaitojen kehittymiseen”. Nuorisotutkimusseuran Huippu-urheilijan elämänkulku -tutkimuksessa taas havaittiin, että liian varhain aloitettu lajiharjoittelu ei ole suotuisin tie huipulle, päinvastoin. Liian varhainen kovan harjoittelun aloittaminen johtaa herkästi lopettamiseen tai muihin haittoihin. Nuorisotutkimusseura suosittaa, että lasten tavoitteellista urheilua alle kymmenen vuoden iässä tulee tarkastella paitsi yhteiskunnallisten arvojen myös lasten oikeuksien ja suojelun näkökulmista. Olisikin hienoa, jos yhä useampi liikuntaseura nostaisi varsinaisen lajivalmennuksen aloitusikää, kuten osa helsinkiläisistä liikuntaseuroista on jo tehnyt. Tällä voitaisiin todennäköisesti vaikuttaa myös siihen, että yhä useampi lapsi ja nuori jatkaisi harrastamista nykyistä pitempään.

 

Ratkaisevaa on kokonaisliikkeen määrä

Lapsen terve kehitys vaatii monipuolista ja vauhdikasta liikuntaa elämänpolun alusta alkaen. Pelkät ohjatut harjoitukset eivät riitä, vaan tärkeämpää on tarjota lapselle mahdollisuus päivittäiseen omatoimiseen liikkumiseen. Alle 8-vuotiaan lapsen tulisi liikkua 3 tuntia joka päivä. Lapsi haluaa luonnostaan juosta, hyppiä, heittää, kiipeillä, temppuilla ja hassutella, jos me aikuiset sen vain sallimme ja oman esimerkin voimalla siihen kannustamme.

Helsinki haluaa olla mukana mahdollistamassa pienten lasten ja perheiden yhteistä liikkumista. Hulina-toimintamallin palveluita lisätään tänä vuonna runsaasti eri puolille kaupunkia. Liikuntamyllyssä ja Maunulan liikuntahallissa jo pitkään toteutetuille, suosituille Liikuntahulinoille etsitään syyskaudella sopiva toimintapaikka myös kantakaupungin alueelta. Perhepalloiluille ja muullekin pienten lasten ja perheiden omatoimiselle liikunnalle raivataan lisää tilaa ympäri Helsinkiä. Kaupunkilaisia kannustetaan käyttämään liikuntaseuroilta vapaaksi jääneitä vuoroja liikuntapaikoilla, kentillä sekä liikuntasaleissa. Lisäksi kaikille alle 7-vuotiaiden ikäryhmille järjestetään jatkossa ohjattuja perheliikuntatunteja.

Uuden, asukkaiden osallisuuteen perustuvan toimintamallin mukaisia Perhehulinoita järjestetään tällä hetkellä Malmilla ja Roihuvuoressa. Perhehulinoissa liikutaan lasten mielikuvituksen ehdoilla, koko perheen voimin maksuttomasti asuinalueiden koulujen omavalvottavissa liikuntasaleissa. Mukaan lähteminen ei vaadi ilmoittautumista, ja aikaraamin sisällä saliin voi tulla ja sieltä lähteä oman aikataulun mukaan. Toimintaa toteutetaan syys-huhtikuun aikana, jolloin ulkoilukelit vaihtelevat Etelä-Suomessa varsin paljon. Perhehulinat ovat olleet alusta alkaen todella suosittuja ja loppuvuoden aikana hulinoille etsitään tilat ja tekijät myös kuudelta muulta suurpiiriltä. Tavoitteena on, että tulevina vuosina kaikilla lapsiperheillä olisi mahdollisuus osallistua Perhehulinoihin kävelymatkan päässä omasta kodistaan.

 

Arkimatkat hyötykäyttöön

Yksi helppo ja aikaa säästävä tapa lisätä perheenjäsenten yhteistä ja omatoimista arkiliikuntaa on opetella kulkemaan päivittäisiä asiointimatkoja omin voimin. Liikenteestä aiheutuu tällä hetkellä viidesosa Helsingin päästöistä, ja jopa 50% 1-2 kilometrin matkoista tehdään autolla tai kyydissä. Pyöräilytaitojen opettaminen lapselle onkin mitä mainioin ilmastoteko sen muiden etujen ohella: pyöräileminen on edullista, se lisää tutkitusti liikenteen turvallisuutta pitkällä tähtäimellä, sekä kohentaa lapsen itseluottamusta.

Liikuntapalveluissa pyöräilytaitojen opettamiseen on tartuttu kahden kampanjan voimin, joista toinen, Pyörällä päästään! jatkuu tänäkin keväänä kaupungin leikkipuistoissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä sparraillaan jo täydellä tohinalla pyöräilytaitojen opettamiseen, ja toukokuussa pyörähtää käyntiin viime vuoden kaltainen tapahtumakiertue leikkipuistoissa ja päiväkodeissa. Uuden, liikkuvamman elämäntavan voi kuitenkin aloittaa pyörävaraston kautta, vaikka heti. Pyöräilyhän on täysin sallittua ympäri vuoden, ja varsin näppärä arkiliikkumisvalinta etenkin tällaisena lumettomana talvena.

 

Tuuli Salospohja
Liikuntapalvelupäällikkö, VTL
Liikuntaan aktivointi
Kulttuuri ja vapaa-aika
Helsingin kaupunki
Twitter: @TuuliSalospohja

Viimeisimmät artikkelit