Erityisryhmät

Suodata

Lasten ja nuorten soveltava liikunta

Suomen Kuurojen Urheiluliiton livejumpat (Facebook)

Jyväskylän kaupungin soveltavat etäjumpat

Kotijumppaohjeita näkövammaisille

Jumppakuminauhan kanssa tehtäviä liikkeitä pystyssä ja pyörätuolissa (Suomen Paralympiakomitea)

Tukea harrastuksen löytämiseen

Erityisryhmät aikuisille

Kehitysvammaiset

Kuulovammaiset

Yhteistyössä yhdistysten ja seurojen kanssa järjestetty erityisliikunta

Muu Helsingissä järjestettävä lasten ja nuorten erityisliikunta