Ta kontakt

Helsingfors stad lyfter fram främjandet av fysisk aktivitet som ett strategiskt spetsprojekt med mål att få stadsborna att röra på sig mera och sitta mindre. Programmet handlar om övergripande förståelse av, samt främjande och koordination av en fysiskt aktiv livsstil. Man har som mål att påverka människors attityder, göra tröskeln att börja röra på sig lägre och göra det roligt att motionera. Vardagsmotion skall vara lätt, smidigt och lockande i Helsingfors.

Ta kontakt då du behöver information om rörlighetsprogrammet eller on Helsingforsbornas motionsvanor. Vi letar fram specialister för intervjuer, skickar bakgrundsmaterial, berättar om reklamkampanjen, belyser programmets framskridande, ger tips för artiklar och erbjuder fakta.

 

 

Rörlighetsprogrammets material kan laddas ned längst ner på sidan.

 

 

 

Ta kontakt så berättar vi mer!

 

 

Minna Paajanen

Projektchef, Helsingfors rörlighetsprogram
Idrott, kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tfn. 040 726 2623
minna.paajanen@hel.fi

Taija Savolainen

Specialplanerare
Idrott, kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tfn. 040 190 4576
taija.savolainen@hel.fi

Tarja Loikkanen

Idrottsdirektör
Idrott, kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tarja.loikkanen@hel.fi

 

 

Essi Eranka

Kommunikations- och marknadsföringsschef
Kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tfn. 040 568 1369
essi.eranka@hel.fi

Juuso Hämäläinen

Kommunikationsexpert
Idrott, kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tfn. 040 657 3303
juuso.hamalainen@hel.fi

Juhana Särkelä

Marknadsföringsplanerare
Idrott, kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad
tfn. 040 688 3105
juhana.sarkela@hel.fi

Rörlighetsprogrammets projektplan

Låt vardagen aktivera barnet!

Låt vardagen aktivera dig: Nästan alla barn i skolåldern idrottar. Men bara var tredje rör på sig tillräckligt

Låt vardagen aktivera dig: Bara 2,5 procent av seniorerna rör på sig enligt rekommendationerna