Tölö sporthall förnyas

Byggnaden uppfördes ursprungligen som mässhall år 1935 och har även varit scen för de olympiska spelen, men blev år 1975 en bestående hemvist för idrottare och motionärer. Senare har Sporthallen använts aktivt av såväl redskapsgymnaster, fäktare, bollspelare, kampsportentusiaster, streetdansare och motionärer som gymnastikgrupper.

Efter tiotals år med aktiv användning är det nu dags att förnya och modernisera lokalerna i byggnaden samt revidera uppfattningen om vad motion är idag och framdeles kräver. Målet är att bygga om Sporthallen till en plats som engagerar helsingforsarna för motion och att ge idrottare och motionärer fungerande lokaler för kommande decennier.

En behovsutredning för renovering av Sporthallen har sammanställts inom kultur- och fritidssektorn under hösten 2019 och projektplaneringen inleds under våren 2020. Sporthallens nuvarande och kommande användare kan delta i planeringsprocessens olika skeden. Genom att höra användarna kan Sporthallens utrymmen och tjänster planeras så att de fungerar med hänsyn till olika rörelseformers behov.

På denna sida publicerar vi information om hur projektet framskrider och vilka möjligheter det finns att delta i Sporthallens planeringsprocess.

Tidtabell

  • Behovsutredning 2018–vår/2020
  • Projektplanering, planering 2020–2022
  • Planering av byggandet 2022–2024
  • Byggande 2024–2026

Kom med och delta i planeringen!

Här hittar du information om när vi arrangerar gemensamma diskussions-, idéproduktions- och planeringstillfällen för användare, stadsbor och andra intressenter.

Den nya Sporthallen skapas genom att lyssna på användarna. Planerarna och projektgruppen vill i olika skeden av projektet höra användarna gällande deras praktiska behov och önskemål. Planeringsprocessen kan trots detta inte vara en önskebrunn för alla. Eftersom användargrupperna är många och önskemålen mångahanda, kräver planeringsarbetet förutom kartläggning av olika önskemål och behov framför allt samordnande av dessa behov och önskemål. Planeringen ska förutom nuvarande användares och motionsutövares behov även beakta behoven som morgondagens användare kan ha. Den kultur- och byggnadshistoriskt betydande byggnaden ställer i sig själv speciella krav på planeringen. Därtill bildar säkerhetsaspekterna och budgeten ramar för projektet.

Nedan publicerar vi sammanställningar och resuméer av resultaten från interaktionsprocesserna.

Sammanställningar och bakgrundsmaterial

Sporthallens tillfälle för samskapande 12.11.2019 – sammandrag (på Finska)

Sporthallen enkät november 2019 – sammandrag (på Finska)