Kontaktuppgifter

Renoveringen av Tölö sporthall
Jyrki Inkinen
enhetschef
kultur- och fritidssektorn, idrottstjänster
050 0502756
jyrki.inkinen@hel.fi

Deltagande i planeringen av sporthallen
Inari Penttilä
utvecklingsexpert
kultur- och fritidssektorn, utvecklingstjänster
040 6413431
inari.penttila@hel.fi