Motionstjänster som stödjer välbefinnandet

Filtera

Hälsostationernas egenvårdspunkter (Ite-punkter)

Elektronisk hälsokontroll och -träning

Grabbarna i kondis – hälsokontroll för 40-åriga män

Motionskompis

Liikkujax-kursen för seniorer

Motionsrådgivningen Jump In – mot en aktivare vardag

Aktiivix motionsrådgivning

Konditionstest

Handledning och utarbetande av ett gymprogram

Regionala motionstjänster