30.4.2021

Sex sätt att stödja aktiv vardag för närstående äldre personer

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Motion är viktig för alla oavsett åldern under hela livet. Ju äldre man blir desto mer framhävs betydelse av rörelse då den så småningom påverkar funktionsförmågan och hur man klarar sig i vardagen. Enligt forskning bevarar till exempel äldre kvinnor som går 1,6 kilometer varje vecka sin gångförmåga under åren mer sannolikt än kvinnor som går mindre. Att äldre sätter sig i rörelse beror ibland på rätta sporrar och erfarenheten av att de lyckas. Därför kunde vi alla tala för äldres motion och fundera på hur vi kan stödja och uppmuntra den.

Det är inte alltid lätt att hitta rätta ord eller gärningar som kunde uppmuntra någon annan att motionera mer. Ingen av oss gör saker om vi tvingas eller skyndas på och därför krävs det tålamod och granskning av egna beteendesätt hos oss allaför att stödja äldres aktivitet och självständighet i vardagen. För närstående är det speciellt viktigt att framhäva de resurser som äldre ännu har kvar, utan att hjälpa för mycket eller göra saker för en annan.

Coronatiden gav sina egna utmaningar till äldres vardag och på grund av den har många kunnat stanna allt passivare hemma för att sitta. När man övergår till en mer normal vardag efter coronan behövs det speciell uppmuntran och stöd för att återställa aktiviteten. Med hjälp av dessa sex tips kan du fundera på vardagen och möten för en egen nära åldring som fyllt 75 år där du med ditt eget beteende positivt kan påverka motion till vardags.

 

1. Bryt ständigt sittande för äldre

Om man sitter för mycket skadar det välbefinnandet och hälsan hos alla oavsett åldern. Speciellt hos äldre människor ökar sittandet rentav automatiskt då funktionsförmågan försvagas. Närstående kan av misstag börja tänka på att hen vill inte anstränga äldre eller få äldre att i onödan stiga upp ur fåtöljen. Man kan ändå avbryta eller minska sittandet för äldre med små gärningar. Vid besök går man till exempel inte in med egna nycklar utan ringer på dörrklockan och väntar på att den äldre själv kommer för att öppna dörren.

 

2. Gör inte saker för äldre utan utför ärenden tillsammans

Mycket ofta vill närstående hjälpa till och därför erbjuder de att göra hushållsarbete för äldre eller gå till affären vid besök. I stället för mycket uppassning borde man kontrollera till vad den äldres egna resurser räcker och vad hen behöver hjälp med. Man kan utföra till exempel vardagssysslor eller gå till butiken tillsammans med åldringen, inte nödvändigtvis för hen. Det är trevligt att göra hushållsarbeten, laga mat och duka bordet tillsammans och det stöder också aktivitet och självständighet i äldres vardag.

 

3. Hitta de rätta motiven

För att man på riktigt kan integrera aktivitet och motion till en del av vardagligt liv bör motiven vara de rätta. Därför lönar det sig att fundera på eller utreda vad som är viktigt för just din egen närstående och vad hen verkligen är intresserad av. Många anser att det är viktigt att bevara självständighet och bo i sitt eget hem så länge som möjligt. Enligt enkäter av Äldreinstitutet syns effekterna av ökad motion konkret i äldres vardag. Många av de som har till exempel motionerat i grupp har märkt att det går lättare att stiga uppför trappor och att balansen förbättras – man behöver inte längre ta tag i väggarna.

Dessutom får sinnet en ny slags impuls när man får innehållet i livet – speciellt om det är möjligt att träffa andra människor i samband med motion. Andra blir alltså klart motiverade av den sociala sidan. Skulle närstående till exempel bli intresserade av att promenera eller gå i ledda grupper om man skulle möta andra människor där? Det kan också finnas intressanta saker för en utanför hemmet, till exempel att se på fåglar, eller byggplatser som så småningom färdigställs i närmiljön.

 

4. Ge inte upp

Speciellt när funktionsförmågan hos närstående börjar försvagas, krävs det att närstående personer är mer lockande och uppmuntrande. Om en åldring till exempel inte blir intresserad av att gå ut kan man försöka påminna om den senaste gången då man gick och efteråt var på gott humör. Ju mer man blir van vid att inte gå utanför hemmet desto högre blir tröskeln för att gå ut. Det lönar inte sig att bli nedslagen av vägran utan man bara fortsätter att segt locka och uppmuntra.

 

5. Ta en närstående eller granne ut

Att gå ut är alltid ett bra sätt att öka motionen för då samlas automatiskt steg. Friluftsliv blir lätt en vana till exempel vid varje besök. Skulle man ta kaffe, som vanligtvis avnjuts vid bordet, med i en termosflaska och dricka det ute, eller först gå på en liten promenad och dricka kaffe efteråt? Eller skulle det bo någon kompis hos grannen eller i den närmaste kretsen finns någon med vilken man kunde gå ut eller finns det någon slags aktiverande verksamhet i grannskapet eller närmiljön? Det går också bra att kombinera självständig lätt gympa med friluftslivet, till exempel att stiga upp från bänken.  Om det är fråga om en åldring med en större funktionsförmåga skulle hen även bli intresserad av utegym, som finns runt staden?

Om man inte själv bor tillräckligt nära för att besöka äldre och frisksporta tillsammans finns det numera olika tjänsteproducenter hos organisationer, kommuner och företag. Till exempel FRK erbjuder kamratverksamhet som kan innefatta friluftsliv. Dessutom utbildar bland annat kommunerna frivilliga kamrater för friluftsliv. Numera erbjuder också företag liknande tjänster.

 

6. Berätta om gympamöjligheterna på distans

För många äldre har gympa på distans varit en räddning i coronatiden och gett mer aktivitet och innehåll för vardagen hemifrån. För några kan det i princip vara utmanande att gå till en ledd jumpa. Det finns mycket att välja på, från interaktiv gympa live med slutna grupper till streamade inspelningarna som man kan titta på och när som helst utföra. I projektet Distansgympa hos Äldreinstitutet märkte man att funktionsförmågan kan förbättras också med hemgympa, om den är regelbunden. Närstående kan hjälpa till speciellt vid kartläggning av alternativ, anskaffning av lämpliga apparater och användningen av dem. Några äldre kan först vara skygga att använda apparater men så småningom blir också de bekanta.

 

För artikeln intervjuades Heli Starck, planerare av programmet Kraft i ålderdomen hos Äldreinstitutet.

 

Senaste artiklarna