30.4.2021

Trösklarna till motion är inte alltid fysiska

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Även om muskelkraften kan ökas bara genom att träna muskler behövs det också sinneskraft för att träna dem. Den växer genom att leva livet som känns bra för dig själv och genom att träna i trygga och uppmuntrande omständigheter.

 

Psykisk hälsa är en central del av välbefinnande och hälsa. Det är en kraft för människor i alla åldrar och hjälper till att orka i vardagen, stöder funktionsförmågan och att man klarar sig i livet. Sinneskrafter samlas med livserfarenheten. Därför har äldre personer ofta mer förståelse och visdom för att relatera saker samt kunskaper för att klara sig i svåra situationer och behandla svåra känslor än man skulle tro.

Nedsättning av fysiska eller kognitiva funktionsförmåga och rädslan för förverkande av självbestämmanderätt är en faktorer som anknyter till åldrandet och riskerar psykisk hälsan. Betydelse av motion som motor för hälsa och välbefinnande är obestridlig vid åldrandet. Trots det motionerar alla inte tillräckligt fast det finns utbud och möjligheter. För några skulle det räcka att någon skulle be komma med då det annars inte blir av att gå ut ensam. Några kommer av någon eller annan orsak inte med även om man ber dem.

Höga trösklar till att man sätter i gång är inte alltid fysiska eller synliga. De äldre är en mångsidig grupp av individer och personer som är födda i olika årtionden och upplevt olika saker och tidsåldrar, lever i olika livssituationer och har olik mängd av olika kunskaper, kunnighet och andra resurser. Därför är hindren för att motionera individuella. Det kan finnas till exempel otrevliga erfarenheter eller olika rädslor och skamkänslor bakom det att man inte motionerar. Sinnet kan vara dystert. Det finns inte verksamhet som intresserar eller information om det. Det saknas en likasinnad kamrat som man skulle gå ut med. Det känns att man inte hör till gruppen eller värderar helt olika saker.

 

Genom att erkänna sina egna förmågor och acceptera utgångspunkterna

Råd som menar väl och försöken att man skulle motionera mer leder ingenstans om människan känner att hen själv inte hörs eller värderas. Som värst tycks att man inte duger som man är och inte kan uttrycka sig så som man vill. Rädslan för att man inte kan eller uppfyller rekommendationerna kan nedslå och få en att känna underlägsenhet.

Man känner inte alltid själv sina egna styrkor och krafter – eller vad man skulle önska och vilja. Därför förutsätter aktivering av de äldre som motionerar litet ofta individuellt stöd. Var och en av oss kan vara ett stöd för rörligt sinne för någon annan. För det behövs äkta möten, närvaro och lyssnande. Genom att fästa uppmärksamhet på det som redan nu går bra förstärks jagbilden som duktig och värdefull individ.

För motivation och förbindning är det viktigt att man själv kan bestämma vad mer motion skulle betyda i ens liv. Aktiviteter som är trevliga och viktiga för en själv motiverar att försöka och får en att pröva på nya saker. Nyfikenhet och lust att lära sig nya saker är viktiga psykiska färdigheter. Lyckade prövningar förstärker duktighetskänslan, underhåller tron för framtiden och uppmuntrar att göra mer. Egentlig motion kan komma som biprodukt från någon annan aktivitet när psykiska krafter ökar.

Även om antalet steg skulle vara färre än rekommenderat stärker aktiviteter och motion i sin egen form i en vardag som känns god för den psykiska hälsan. Ett flexibelt och segt sinne hittar nya sätt att hålla en i rörelsen och ta väl hand om sig. God psykisk hälsa innefattar också förmågan att be om hjälp vid behov och att ta emot den.

 

Artikeln är skriven av Paula Noresvuo, projektplanerare för projektet Rörligt sinne vid åldrandet av Psykisk hälsa i Finland rf.

 

Senaste artiklarna