Upptäck ditt eget sätt att röra på dig

Upptäck ditt eget sätt att röra på dig – avsnittet samlar motionsmöjligheter för både aktiva tränare som för nyttomotionerare. Känn dig fri att prova på nya saker, delta i bekanta motionskurser, cykla i staden eller koppla av i friluftsområdenas lugn. Staden är full av möjligheter – alla kan hitta sitt eget sätt att röra på sig!

Filtera

Specielgrupper

Tillämpad motion för barn och ungdomar

Motion för hörselskadade

Personer med utvecklingsstörning

Specialgrupper för vuxna

Golf och tennisplaner

Nordsjö Golfbana

Tali golfbana

Svedängens folkgolfbana

Tennisplaner

Hobbyer för barn och ungdomar

Tillämpad motion för barn och ungdomar

EasySport – motion för skolelever

FunAction – hobbymotion för ungdomar i åldern 13-17 år

NYT – motion för 18-29 ålder

Simskolor för barn och ungdomar

Harrastushaku.fi – Hitta din ny hobby!

Boosti – Motion bara för mig!

Arbetarinstitutets motion

Motionstjänster som stödjer välbefinnandet

Regionala motionstjänster

Handledning och utarbetande av ett gymprogram

Konditionstest

Aktiivix motionsrådgivning

Motionsrådgivningen Jump In – mot en aktivare vardag

Liikkujax-kursen för seniorer

Motionskompis

Grabbarna i kondis – hälsokontroll för 40-åriga män

Elektronisk hälsokontroll och -träning

Hälsostationernas egenvårdspunkter (Ite-punkter)

Lekparker och klubbar

Klubbar i lekparker och vid daghem

Lekparker, familjehus och lekplatser

Verksamhet för barnfamiljer

Morgonverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Motion för vuxna

NYT – motion för 18-29 ålder

Arbetarinstitutets motion

Motionsgymnastik

Gymnastikkort

Ledd gymträning

Simskolor för personer i arbetsför ålder

Vattengymnastik

Naturstigar och parker

Frivilligt arbete – Hitta Helsingfors natur

Det goda växer i Helsingfors

Centralparken

Gröna famnar

Naturstigar och -utflykter

Finlands naturcentrum Haltia

Broschyrer och guider

Vinterträdgården

Cyckling

Helsingfors bästa cykelleder

Cyklingsmetropol

Helsingfors Cykelcenter

Cykelleder i hembygden

Stadscyklar

Planering, byggande och underhåll

Seniorer

Arbetarinstitutets motion

Vattengymnastik

Motionsgymnastik

Ledd gymträning

Seniorhålligång

Servicecentrals konditionssalar och motiongrupper

Evenemang för seniorer

Idrottsplatser inomhus

Simhallar

Motions- och styrketräningssalar

Idrottshallar

Ishallar

Evenemang

Evenemang för seniorer

MyHelsinki – urbana fenomen och evenemang

Helsinfors evenemangskalender

Min Staden – Evenemang för unga

Biblioteks evenemang

Stadsevenemang

Friluftsliv

Till lands i Helsingfors, Esbo och Vichtis

I skärgården

Båtliv

Fiske

Bastur

Kokplatser under tak och utfärdsstugor

Rastila Camping

Idrottsplatser utomhus

Friluftsbad och badstränder

Idrottsparker, -fält och näridrottsplatser

Motionsbanor

Skejtplatser

Djurgårdens skejtpark

Konstisbanor och skridskobanor

Skidspår

Vinterbadplatser