Hitta ditt eget sätt att motionera

Helsingfors har startat ett rörlighetsprogram för att minska på stillasittandet och få stadsborna att röra på sig mera. Vardagsmotion skall vara lätt och lockande i Helsingfors. Också lite motion hjälper dig att må bra! På denna sida hittar du motionsmöjligheter för både aktiva tränare som för nyttomotionerare. Prova på nya saker, delta i motionskurser, cykla i staden eller koppla av i friluftsområdenas lugn. Staden är full av möjligheter – alla kan hitta sitt eget sätt att motionera!

Filtera

Verksamhet för barnfamiljer

Motionskurser för barn och ungdomar

Simskolor för barn och ungdomar

Helsingfors stad: evenemang för familjer

Familjestöd

Lekparkernas och daghemmens klubbar

Lekparker, familjehus och lekplatser

Verksamhet för barnfamiljer

Morgonverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Hobbyer för barn och ungdomar

Tillämpad motion för barn och ungdomar

EasySport – motion för skolelever

FunAction – hobbymotion för ungdomar i åldern 13-17 år

NYT – motion för 18-29-åringar

Simskolor för barn och ungdomar

Arbetarinstitutets motion

Motion för vuxna

NYT – motion för 18-29-åringar

Arbetarinstitutets motion

Motionsgymnastik

Gymnastikkort

Ledd gymträning

Simskolor för personer i arbetsför ålder

Vattengymnastik

Seniorer

Arbetarinstitutets motion

Vattengymnastik

Motionsgymnastik

Ledd gymträning

Seniorhålligång

Servicecentralars konditionssalar och motiongrupper

Evenemang för seniorer

Specialgrupper

Tillämpad motion för barn och ungdomar

Motion för hörselskadade

Personer med utvecklingsstörning

Specialgrupper för vuxna

Motionstjänster som stödjer välbefinnandet

Regionala motionstjänster

Handledning och utarbetande av ett gymprogram

Konditionstest

Aktiivix motionsrådgivning

Motionsrådgivningen Jump In – mot en aktivare vardag

Liikkujax-kursen för seniorer

Motionskompis

Grabbarna i kondis – hälsokontroll för 40-åriga män

Elektronisk hälsokontroll och -träning

Hälsostationernas egenvårdspunkter (Ite-punkter)

Duodecimin Omahoito

Idrottsplatser inomhus

Simhallar

Motions- och styrketräningssalar

Idrottshallar

Ishallar

Idrottsplatser utomhus

Friluftsbad och badstränder

Idrottsparker, idrottsplaner och näridrottsplatser

Motionsbanor

Skejtplatser

Djurgårdens skejtpark

Konstisbanor och skridskobanor

Skidspår

Vinterbadplatser

Naturstigar och parker

Hitta Helsingfors natur

Frivilligarbete och talko – Det goda växer i Helsingfors

Gröna famnar

Naturstigar och -utflykter

Finlands naturcentrum Haltia

Broschyrer och guider

Vinterträdgården

Vartiosaaren luontopolut

Friluftsliv

Till lands i Helsingfors, Esbo och Vichtis

I skärgården

Båtliv

Fiske

Bastur

Kokplatser under tak och utfärdsstugor

Rastila Camping

Cykling

Cyklingsmetropol

Helsingfors Cykelcenter

Cykelleder i hembygden

Stadscyklar

Planering, byggande och underhåll

Golf och tennisplaner

Nordsjö Golfbana

Tali golfbana

Svedängens folkgolfbana

Tennisplaner

Luukki Golf

Taivallahden Tenniskeskus

Kulosaaren tenniskentät

Kalastajatorpan tenniskentät

Evenemang

Evenemang för seniorer

MyHelsinki – urbana fenomen och evenemang

Helsinfors evenemangskalender

Bibliotekens evenemang

Stadsevenemang