27.6.2019

Tervetuloa kauppakeskus Kaareen ideoimaan liikkumista

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Helsinki osallistuu ainoana eurooppalaisena kaupunkina innovaatio-ohjelmaan, jota toteuttavat yhteistyössä Bloomberg Philanthropies -säätiö ja Harvardin yliopisto. Yhteistyöllä haetaan uusia keinoja edistää ikäihmisten liikkumista. Yhdeksänkuukautisen valmennusohjelman ideoita testataan kauppakeskus Kaaressa 4.5.7.2019.

 

Vähäinen fyysinen aktiivisuus on tunnistettu maailmanlaajuisesti terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä vaarantavaksi tekijäksi. Tarve liikkumisen lisäämiselle on erityinen ikäihmisten kohderyhmässä, sillä erot koetussa elämänlaadussa, hyvinvoinnissa, terveydessä ja mahdollisuuksissa osallistua korostuvat iän lisääntyessä. Helsinki ikääntyy muun Suomen lailla vauhdilla.

Yhteistyöprojekti Harvardin yliopiston ja Bloomberg Philanthropies -säätiön kanssa on johdattanut Helsingin tiimin liikkumattomuutta lisäävien tai liikkumista mahdollistavien juurisyiden äärelle. Yhdestätoista kaupungin työntekijästä koostuva tiimi on laajentanut kevään aikana asiakasymmärrystään haastattelemalla asukkaita terveysasemilla, palvelukeskuksissa, kirjastoissa, työväenopistoissa ja kauppakeskuksissa.

Tiimin kehittämiä kokeiluja testataan kauppakeskus Kaaressa heinäkuun 4.–5. päivä klo 10-13 välisenä aikana. Kauppakeskuksen toisessa kerroksessa sijaitsevassa tilassa on nähtävillä liikkumisen lisäämiseen tähtääviä uusia toimintamalleja, tietoa kaupungin palveluista sekä moniammatillinen tiimi keräämässä ylös kaupunkilaisten tarpeita, toiveita ja näkemyksiä. Ideointia kehitetään kesällä Bloomberg Philanthropies -säätiön rahoittamalla 10 viikon residenssillä yhdelle Harvardin yliopiston jatko-opiskelijalle.

Helsingin tiimi toivottaa kaikki tervetulleiksi Kauppakeskus Kaareen tekemään yhdessä liikunnallisempaa Helsinkiä.

 

Lisätietoja:

Minna Paajanen
Projektipäällikkö, liikkumisohjelma
minna.paajanen@hel.fi

Viimeisimmät artikkelit