29.6.2020

Tule liikuttamaan henkilöstöä – nopeiden kokeilujen haaste nyt auki!

Viestintä ja markkinointi
Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on avannut yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haetaan Helsingin kaupungin henkilöstön liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Ratkaisuilla tulee olla liiketoiminnallista potentiaalia.

Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa työkykyä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta.

Haluamme lisätä kaupungin henkilöstön arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikkumista sekä vähentää istumista. Millaisia ideoita sinulla ja yritykselläsi olisi kehittää innovatiivisia liikkumisen tapoja yhdessä asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa?

 

Haasteen teemat:

 • Työpäivän aktivointi ja työmatkaliikunta
 • Vapaa-ajan liikuntaa (sis. henkilöstöliikunnan käyttö) edistävät ratkaisut
 • Istumisen vähentäminen ja aktiivinen palautuminen

Palvelu voi vastata useampaan teemaan! Tavoitteena on yhteiskehitellä innovatiivisia ja kaupallisia ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Miten mukaan?

Tarjouskilpailu on nyt auki. Tutustu varsinaiseen tarjouspyyntöön täältä (PDF)

 

1. Täytätkö kriteerit?

Voisiko sinun tuotteesi, palvelusi, teknologiasi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät ja hae mukaan! Juridisesti jokainen haaste on kokeilupalveluhankinta, joten yrityksen pitää jättää tarjous ja tulla valituksi.

Tarjoukset jätetään 14.8.2020 klo 12 mennessä tämän hakulomakkeen kautta.

Soveltuvuusvaatimukset:

 • Yrityksen täytyy olla Suomessa kaupparekisterissä. Yhteistyökumppaneina palvelussa voi olla myös 3. sektorin organisaatioita.
 • Tarjotun tuotteen/palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (GDPR).
 • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
 • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen/palvelun kehityksessä.
 • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen Helsingin kaupungin henkilöstöllä ja kaupungin tietojärjestelmäympäristössä.
 • Yrityksellä on selkeä intressi kehittää kokeilun kohteena olevaa tuotetta tai palvelua itsenäisesti eteenpäin kokeilun jälkeen.

Valintakriteerit:

Ratkaisun laatu (50%)

 • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
 • Ratkaisun innovatiivisuus ja sisältää esimerkiksi uudenlaisia teknologisia ratkaisuja
 • Käyttäjälähtöisyys ja kontekstiin sopivuus
 • Vaikuttavuus ja käytettävyys

Liiketoiminta (50%)

 • Yrityksen ja tiimin sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen
 • Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia? Mitä suunnitelmissa kokeilun jälkeen? Miten nopea kokeilu hyödyttää yrityksen liiketoimintaa ja skaalautuvuutta?
 • Toteuttavan tiimin kyvykkyys

 

2. Jätä tarjous!

Tarjousten jättöaika päättyy 14.8.2019 kello 12:00, jonka jälkeen valintaraati vertailee määräajassa saapuneet tarjoukset. Liiketoiminnaltaan ja palvelun laadultaan potentiaalisimmat, enintään 10 ratkaisua kutsutaan pitchauspäivään, joka järjestetään 28.8.2020 (tarkempi aika ja paikka TBA).

Liitä mukaan pyydettävät liitteet. Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta voidaan maksaa 3 000 – 10 000 € + alv 24% euroa per kokeilu. Kokeiluun valitaan tarjousten perusteella korkeintaan 5 ratkaisua.

 

3. Pitchauspäivä 28.8.2020

Enintään 10 mielenkiintoisinta ja potentiaalisinta ratkaisua kutsutaan pian haun sulkeutumisen jälkeen pitchauspäivään, jossa yritykset pääsevät kertomaan valintaraadille tarkemmin tiimistään ja ratkaisustaan. Pitchausten perusteella valitaan enintään viisi ratkaisua varsinaiseen kokeiluun, joka alkaa syyskuun aikana.

 

4. Sopimuksen teko

Jos sanomme ratkaisullesi kyllä, niin pyydämme nimet hankintasopimukseen ja pääsette yhteiskehittämään! Jokaisesta nopeasta kokeilusta solmitaan sopimus yrityksen ja Helsingin kaupungin välillä. Sopimuksessa käytetään Helsingin kaupungin sopimuspohjaa. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi mitä kokeilun aikana tavoitellaan. Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä sovelletaan, esimerkiksi jos palvelusi kerää henkilötietoja.

 

5. Ryhdytään kehittämään!

Kaupungin puolesta tulevat liikkumisen asiantuntijoita ja aito käyttäjäympäristö. Voit itse tutustua henkilöstön työskentely-ympäristöön, rakentaa omaa asiakasymmärrystä ja osallistua sovitusti tuotteesi käyttöön. Lopuksi kirjaamme yhdessä parhaimmat opit, prosessin ja kehityksen ylös. Mitä tarkemmin suunnittelet kokeilun eri vaiheet, kuten aloituksen, henkilöstön perehdytyksen, käytön seurannan ja palautteen keräämisen, sitä enemmän saat kokeilusta hyötyä.

 

6. Jaa kokemuksiasi!

On tärkeää, että kokemukset kehittämisestä ja toimimisesta kaupungin henkilöstön keskuudessa leviävät mahdollisimman hyvin yritysekosysteemissä. Samalla kehitetään myös Helsingin liikkumisohjelman ja yritysten yhteistyötä. Laadimme jokaisesta kokeilusta yhdessä yrityksen kanssa julkisen raportin, joka julkaistaan tällä verkkosivulla. Loppuraportti on edellytyksenä koko summan maksamiselle.

 

Tarvitsetko lisätietoa? Ota yhteyttä:

Noora Hagman, erityissuunnittelija
Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
p. 040 541 0803, noora.hagman@hel.fi

Huom. Loma-ajalla 13.-31.7. Noora ei vastaa tiedusteluihin.

Viimeisimmät artikkelit