Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki

Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman, jonka myötä liikkuminen on nostettu kaupungin toiminnan keskiöön. Liikkumisohjelmaa vauhdittaakseen kaupunki lähti voimalla mukaan Suomen Olympiakomitean koordinoimaan kansalliseen Unelmien liikuntapäivään 10.5. Unelmien liikuntapäivänä Helsingissä liikuttiin yhteensä 365 tapahtumassa, joista kaupungin järjestämiä oli 238. Aktiivisuudessaan ylitse muiden nousi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala liki 200 tapahtumallaan.

 

Unelmien liikuntapäivä on liikkumisen ja liikunnan pop up -päivä, joka rakentuu ihmisten omille ideoille, kokeiluille ja yhdessä tekemiselle. Unelmien liikuntapäivän ajatus matalan kynnyksen liikkumisteoista toteutui Helsingissä hyvin. Monissa päiväkodeissa toteutettiin lasten toiveita liikuntapäivän ohjelmasta ja heidän annettiin suunnitella päivän aktiviteetteja. Päiväkodeissa leikittiin, pelattiin ja kokeiltiin eri lajeja. Lisäksi erilaiset toiminnalliset rastit, seikkailut luontoon ja lähialueille olivat suosittuja. Osa päiväkodeista järjesti olympialaiset tai kisailuja monipuolisin lajivalinnoin. Monen päiväkodin Unelmien liikuntapäivään olivat tervetulleita myös vanhemmat ja muut läheiset.

Pormestarin porrashaaste toi säpinää Tuomiokirkon portaille. Kuva: Maarit Hohteri

Leikkipuistoissa ja perhetaloissa järjestettiin koko päivän kestänyttä liikunnallista ohjelmaa ploggingista erilaisiin vauva-vanhempi -jumppiin. Kouluissa pidettiin Unelmien liikuntavälitunteja esimerkiksi liikuntarastien ja tanssin merkeissä, ja Pirkkolassa järjestettiin kaikkien koulujen yhteinen Unelmien erityisliikuntapäivä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnossa järjestettiin erilaisia kuntopiirejä, kuntosaliohjausta sekä kokoustettiin kävelyn merkeissä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtoryhmän Unelmien liikuntapäivään kuului sitoutuminen huomioimaan liikkuminen ja sen erilaiset muodot osana työpäivää, rappuja kävelemällä, kokouksissa seisomalla sekä taukojumpalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla liikuntapalvelut järjestivät perustoimintansa mukaista liikuntaohjelmaa kaupunkilaisille koko Unelmien liikuntapäivän ajan. Alueliikuttajat järjestivät muun muassa retken Kalkkikalliolle ja tutustuttivat kaupunkilaisia ulkokuntoilusaleihin Kannelmäessä, Heteniitynkentällä sekä Tapulikaupungissa. Useissa liikuntapaikoissa vietettiin Unelmien liikuntapäivänä avoimien ovien päivää, jolloin kaupunkilaiset pääsivät liikkumaan uima- ja liikuntahalleihin maksutta. Unelmien liikuntapäivänä kaupungin liikuntapalvelut järjestivät myös ensimmäistä kertaa varustekierrätystä, mikä tuntui niin liikuntapaikanhoitajien kuin paikalla käyneiden kaupunkilaistenkin mielestä onnistuneelta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren haastoi kaupungin työntekijöitä ja kaupunkilaisia kävelemään kanssaan Helsingin Tuomiokirkon portaisiin. Kaupungintalon aulassa jaettiin tietoa kesän liikuntatarjonnasta sekä muista liikkumismahdollisuuksista. Osana Unelmien liikuntapäivää kaupunginmuseo vietti tyhy-hetkiä järjestämällä kävelykokouksia.

Sosiaali- ja terveystoimiala järjesti Unelmien liikuntapäivänä kävelypalavereja, keppijumppaa, kävelytekniikka- sekä sauvakävelyohjausta ja kaupunkisuunnistusta henkilöstölleen. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala liikutti palvelutalojen asiakkaitaan erilaisten kävelylenkkien muodossa, missä apuna toimivat sote:n hallinnon työntekijät. Työterveydessä järjestettiin kaupungin työntekijöille kolmepäiväinen liikkumisklinikka, josta sai muun muassa liikkumisvinkkejä, pystyi mittaamaan puristusvoimaa sekä kehonkoostumuksen. Mukana-ohjelman kävelykierroksella käsiteltiin syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä teemoja ohjelman projektipäällikön ja vierailevien apulaispormestarien johdolla.

Kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoitus haastoi kävelykeskustan suunnittelijat ja asiantuntijat kävelemään kävelykeskustaan ideoiden, pohtien ja tarkkaillen ympäristöä. Kaupunkiympäristö oli mukana myös Helsingin polkupyöräilijöiden järjestämässä aamupalatapahtumassa Baanan eteläpäässä.

Helsingin liikkumisohjelman toimeenpano jatkuu. Koululaisten ja opettajien riemuksi Helsingin kaupunki kunnostaa kymmenen koulupihaa vuonna 2019. Pyöräverkkoa ja pyörätelineitä rakennetaan suunnitelmallisesti, ja kaupunkipyörien käyttö laajenee. Uusia innovaatioita ikäihmisten liikkumiseen kehitetään yhteistyössä Bloombergin säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa. Lapset ja nuoret saavat käyttöönsä digitaalisen harrastuspassin. Liikkuva työpaikka -toiminta käynnistyy vuoden 2019 aikana. Liikkumissopimus otetaan käyttöön 70 prosentilla säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Liikkumisen edistäminen on koko kaupungin, meidän kaikkien yhteinen asia.

Lisätietoja liikkumisohjelmasta löydät täältä.

 

Kuva: Jussi Hellsten

Viimeisimmät artikkelit