Töölön kisahalli uudistuu

Vuonna 1935 valmistunut ja olympianäyttämönäkin ollut, alun perin Messuhallina toiminut rakennus antoi pysyvästi kodin urheilijoille ja kuntoilijoille vuonna 1975. Tämän jälkeen Kisahallin aktiivisiksi käyttäjiksi ovat löytäneet niin telinevoimistelijat, miekkailijat, palloilijat, kamppailulajien edustajat, katutanssijat, kuntoilijat kuin jumppaajatkin.

Vuosikymmenien ahkeran käytön jälkeen on tullut aika uudistaa ja nykyaikaistaa rakennuksen tilat, sekä päivittää käsitys siitä, mitä liikkuminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttää. Tavoitteena on luoda Kisahallista paikka, joka innostaa helsinkiläiset liikunnan pariin ja luo toimivat tilat urheilijoille seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Kisahallin perusparannuksen tarveselvitystä on koottu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla syksyn 2019 aikana, ja hankesuunnittelun alkaa vuoden 2020 keväällä. Kisahallin nykyiset ja tulevat käyttäjät voivat osallistua suunnitteluprosessiin eri vaiheissa. Käyttäjiä kuulemalla saadaan Kisahallin tiloista ja palveluista suunniteltua toimivat monien erilaisten liikkujien näkökulmat huomioiden.

Julkaisemme tällä sivulla tietoja hankkeen etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista Kisahallin suunnitteluprosessiin.

Aikataulu

  • Tarveselvitys 2018– kevät/kesä 2020
  • Hankesuunnittelu, suunnittelu 2020–2022
  • Rakentamisen valmistelu 2022 – 2024
  • Toteutusvaihe 2024–2026

Tule mukaan ja osallistu suunnitteluun!

Tästä osiosta löydät tiedot, kun järjestämme yhteisiä keskustelu-, ideointi- ja suunnittelutilaisuuksia käyttäjille, kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille.

Uusi Kisahalli syntyy käyttäjiä kuunnellen. Suunnittelijat ja projektiryhmä haluavat hankkeen eri vaiheissa kuulla käyttäjiä heidän käytännön tarpeistaan ja toiveistaan. Suunnitteluprosessi ei tästä huolimatta voi olla kaikkien toiveiden tynnyri. Koska käyttäjäryhmiä on useita ja toiveet ovat moninaisia, vaatii suunnittelutyö paitsi erilaisten toiveiden ja tarpeiden kartoittamista, ennen kaikkea näiden tarpeiden ja toiveiden yhteensovittamista. Suunnittelun tulee huomioida paitsi nykyisten käyttäjien ja liikunnanharrastajien tarpeet, myös ulottua huomisen käyttäjien tarpeiden huomioimiseen. Omat reunaehtonsa suunnitteluun tuo myös kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus itsessään. Lisäksi turvallisuusnäkökohdat sekä budjetti piirtävät raamia hankkeelle.

Alla julkaisemme koonteja ja yhteenvetoja vuorovaikutusprosessien tuloksista.

Yhteenvedot ja taustamateriaalit

Kisahallin yhteiskehittämistilaisuus 12.11.2019 - yhteenveto

Kisahallin yleisökyselyn 2019 yhteenveto