Ajankohtaista

Käyttäjät ja kaupunkilaiset: Kisahalli tulee modernisoida Kisiksen henkeä kunnioittaen

Töölön kisahalli remontoidaan kuluvan vuosikymmenen puolivälissä. Käyttäjiltä ja asukkailta kerättiin marraskuussa 2019 tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan Kisahalliin liittyen. Kerättyä tietoa hyödynnetään Kisahallin perusparannuksessa, tilojen ja toimintakonseptin suunnittelussa seuraavien vuosien aikana.

Verkkokysely oli auki vastaajille 4.–24.11.2019 ja yhteensä 766 käyttäjää tai kaupunkilaista vastasi kyselyyn. Kyselyn ohella järjestettiin avoin yhteiskehittämistilaisuus, johon osallistui 43 henkilöä, pääosin Kisahallin nykyisiä seurakäyttäjiä. Kyselyssä vastaajia pyydettiin kuvaamaan tilojen nykyistä käyttöään sekä kirjaamaan kehitysehdotuksia ja toiveita liittyen tiloihin ja toimintakonseptiin.

Vastauksista kävi hyvin ilmi, että remontti tulee tarpeeseen ja vastaajat kaipasivat siistimpää, viihtyisämpää ja modernimpaa yleisilmettä, rakennuksen historiaa ja tunnelmaa kunnioittaen.

Vastauksista nousi kolme painopistettä Kisahallin tulevalle käytölle: osa vastaajista näki, että Kisahallin tulee olla kilpaurheilun ja urheiluotteluiden mekka, erityisesti tiettyjen lajien tarpeita palveleva. Toisille paikka näyttäytyy, kuten nykyisinkin, erityisesti seuraharjoittelun tyyssijana. Osa vastaajista toivoi, että Kisahallista kehitetään kaikille kaupunkilaisille avoin vapaaharjoittelun moderni liikuntakeskus, jossa myös eri ikäryhmien tarpeet ja esteettömyys huomioidaan laajasti.

Tilojen käytännöllisyyden ja teknisten ratkaisujen kannalta merkittävimmiksi teemoiksi nousivat molempien hallien akustiikka, lämmitys ja lattiamateriaalit.  Moni vastaajista pohdiskeli koko talon tilanjaollisia ulottuvuuksia – tulevaisuudessa tilojen toivotaan olevan entistä paremmin muunneltavissa eri lajien tarpeisiin. Odotetusti eniten kehitettävää ja korjattavaa vastaajat löysivät pesu-, pukuhuone- ja säilytystiloista. Myös vesipisteitä toivottiin hallitiloihin merkittävästi lisää. Kisahallin viestintää toivottiin parannettavan ja samalla toimivaa tilavarausjärjestelmää. Kysely tuotti myös laajan kattauksen toiveita eri lajien näkökulmasta, erityisesti palloilijoiden, miekkailijoiden ja kuntosalin käyttäjiltä tuli ehdotuksia perusparannukseen. Myös voimistelun, cheerleadingin, vapaaharjoittelun, juoksun, tanssin, painin ja nyrkkeilyn olosuhteet ja edellytykset puhututtivat. Uusista lajeista eniten mainintoja sai skeittaus. Kisahallin perusparannuksen lähtökohtana onkin parantaa nykyisten lajien olosuhteita ja vapauttaa lisää tilaa liikunnalle hallissa.

Marraskuussa 2019 järjestettiin myös yhteiskehittämistilaisuus käyttäjille ja kaikille asiasta kiinnostuneille kaupunkilaisille. Tilaisuuteen osallistujat kiersivät hallilla kirjaten ylös kehittämistoiveita ja tarpeita.

”Kaupunkilaisten aktiivinen osallistuminen kyselyyn osoitti, kuinka tärkeä paikka Kisahalli on monille ja toi esille myös toiveita avata ovia vieläkin laajemmille käyttäjäkunnille. Suunnitelmissa on taata Kisahallin nykyisille lajivalikoimalle tilat myös jatkossa ja samalla madaltaa kynnystä yhä uusille liikkujille löytää Kisahalli omakseen”, toteaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Marraskuussa 2019 toteutetun tiedonkeruun lisäksi käyttäjiä on kuultu myös aiemmin. Näitä aineistoja, kuten myös viime vuosien asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä käyttäjätilastoja ym. hyödynnetään suunnittelussa.

Kisahallin suunnittelu etenee vaiheittain, yleislinjauksista kohti yksityiskohtaisempia kysymyksiä.
Suunnittelu tehdään yhdessä kaupunkilaisten ja käyttäjien kanssa. Projektin edetessä asukkaat ja käyttäjät kutsutaan mukaan kommentoimaan ja yhteiskehittämään suunnitelmia. Osallistumismahdollisuuksista kerrotaan uusikisahalli.fi-verkkosivulla sekä Helsingin kaupungin verkkosivuilla.