Yhteystiedot

Kisahallin perusparannus    
Jyrki Inkinen
yksikön päällikkö
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut
050 0502756
jyrki.inkinen@hel.fi

Osallistuminen Kisahallin suunnitteluun
Inari Penttilä
kehittämisasiantuntija
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kehittämispalvelut
040 6413431
inari.penttila@hel.fi