20.11.2020

Uusia koronarajoituksia ja -ohjeistuksia 23.11. alkaen

Markkinointi ja viestintä
Helsingin kaupunki
Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 19.11.2020, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen, vaikka kaikki vaiheen kriteerit alueella eivät täyty. Ryhmä linjasi uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa.

Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä erityisesti kodeissa ja lähipiirin sosiaalisissa kontakteissa, yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, työpaikoilla sekä harrastuksissa. Kouluissa ja päiväkodeissa on enemmän altistustilanteita, mutta vähemmän varsinaisia jatkotartuntoja. Koska vain noin puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää, on tarpeen rajoittaa sosiaalisia kontakteja laajemmin täsmätoimien lisäksi.

Aikuisten harrastustoiminta

Kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta keskeytetään 23.11.2020-13.12.2020. Aikuisten kilpailu- ja harrastustoiminnan joukkue- ja kontaktilajien vuorot kyseessä olevalla aikavälillä perutaan automaattisesti. Koulujen liikuntasalien osalta seurojen tulee ilmoittaa ke 25.11. mennessä liikuntapaikkavarauksiin (liikuntapaikkavaraukset@hel.fi) mitkä vuorot peruutetaan.

Rajoitus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Rajoitukset eivät myöskään koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Kaikki lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminta jatkuu normaalisti.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Milloin rajoitukset astuvat voimaan?
Rajoitukset tulevat voimaan 23.11.2020 ja ovat voimassa 13.12.2020 saakka.

Miksi rajoitukset tehdään?
Leviämisvaiheessa tulee vähentää kontakteja. Epidemiologisen arvion perusteella on katsottu, että on perusteltua tehdä erityisiä rajoituksia toimintaan, jossa tapahtuu lähikontakteja, eikä riittäviä turvavälejä voida tosiasiallisesti varmistaa.

Perutaanko kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet? Pelataanko esim. urheilumatsit tyhjille katsomoille?
Kyllä, kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet peruutetaan 23.11. alkaen kolmeksi viikoksi. Tämä koskee myös esimerkiksi joulunäytöksiä.
Alle 20-vuotiaiden kaikki liikunta- ja urheilutapahtumat, yli 20-vuotiaiden ei-joukkue- ja ei-kontaktilajien kilpailut, sekä SM-tason ja I-divisioonatasoiset kilpailut voidaan järjestää, mutta ilman yleisöä.

Ovatko ohjatut liikuntatunnit joukkue- ja kontaktilajeja?
Eivät ole silloin, kun tunnilla voidaan koko tunnin ajan pitää turvavälit ja tila on riittävän iso, ryhmän koko voi olla suurempi kuin kymmenen henkilöä. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää saapumisiin ja poistumisiin sekä muuhun tilassa liikkumiseen.

Mitkä lajit ovat joukkue- ja kontaktilajeja?
Lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa
Kontaktilajit:
Judo
Karate
Nyrkkeily
Paini
Taekwondo
Muut kamppailulajit

Joukkuelajit
Futsal
Jalkapallo
Jääkiekko
Koripallo
Käsipallo
Lentopallo
Salibandy
Ringette
Kaukalopallo
Uppopallo
Vesipallo

Pallohalleissa tai muissa sisätiloissa (esim. koulusalit) olevat ulkojoukkuelajit
Jalkapallo
Amerikkalainen jalkapallo
Rugby
Lacrosse
Kriketti
Baseball
Pesäpallo
Jalkapallo
Liitokiekko
Muut Cheerleading
Joukkuevoimistelu
Muodostelmaluistelu

Hyvitetäänkö rajoitusten vuoksi peruutetun toiminnan tilamaksut?
Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.

Mikä on sisätila. Onko ylipainehalli sisätila?
Ylipainehalli katsotaan sisätilaksi.

Mitä tapahtuu, jos ei toimi ohjeiden mukaisesti?
Mikäli kaupungin tietoon tulee tai havaitaan ohjeiden rikkominen harrastustoiminnassa, asiasta huomautetaan, otetaan yhteyttä järjestävään tahoon. Mikäli toimintaa ei muuteta ohjeiden mukaisesti, vuorot peruutetaan. Tällaisessa tilanteessa tilankäyttömaksuja ei korvata.
Kaupungin liikuntatiloissa henkilökunta seuraa tilannetta ja puuttuu tarvittaessa ohjeiden vastaiseen toimintaan.

Miten toimitaan asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole liikuntaseurojen jäseniä (esim. kaveriporukat)?
Aikuisten harrastetoiminta tarkoittaa myös seuratoiminnan ulkopuolista toimintaa.

Koskevatko samat uudet koronarajoitukset muitakin kuin kaupungin tiloja?
Samoja uusia koronarajoituksia suositellaan noudatettavaksi myös yleishyödyllisten ja yksityisten yhteisöjen tiloissa. Kaupungit voivat päättää vain omien tilojensa käytöstä.

Miten toimitaan aikuisten ei-organisoiden harrastustoiminnan kanssa (esim. kuntosalit)? Rajoitetaanko kävijämääriä? Miten toimitaan, jos “turvallinen” asiakasmäärä ylittyy?
Asiakasmäärää tullaan rajoittamaan tilakoon mukaan. Asiakastiloissa on desinfiointivälineet, opasteilla muistutetaan turvaväleistä ja maskin käytöstä muulloin kuin liikunnan aikana.

Koskevatko uudet rajoitukset ulkona toteutuvaa harrastustoimintaa?
Rajoitukset koskevat vain sisätiloissa toteutettavaa harrastustoimintaa.

Koskevatko rajoitukset ammattilaisurheilua?
Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailu- tai harjoitustoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Miten pukuhuoneissa ja siirtymätilanteissa tulee toimia?
Seurojen tulee huolehtia turvavälien säilymisestä kaikissa harjoitteluun liittyvissä tilanteissa (pukuhuoneet, aulat, liikuntatilat). Pukuhuoneissa ja siirtymätilanteissa edellytetään myös maskin käyttöä yli 15-vuotiailta henkilöiltä. Kaupungin liikuntapaikkojen henkilökunta valvoo osaltaan tilannetta ja puuttuu ohjeiden vastaiseen toimintaan.

Miten monitoimihallien vapaasti käytettävissä olevien alueiden aikuiskäyttö rajoitetaan? Kuinka monta asiakasta alueella voi olla?
Tosiasialliset turvavälit on toiminnassa pystyttävä säilyttämään. Monitoimihallien vapaasti käytettävissä olevilla liikunta-alueilla asiakasmääriä tullaan rajoittamaan.

Ohjeita tarkennetaan tarvittaessa jatkossa. Tarkennetut ohjeet löytyvät tämän linkin takaa.
Tarkistathan aina ensin löytyykö vastaus kysymykseesi ‘kysymykset & vastaukset’ -osiosta ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun.

Julkiset tilat

Julkisten tilojen osalta aiemmin tehtyjen rajoitusten lisäksi uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja pukukaapeista puolet suljetaan.

Kuva: Jonna Pennanen

Viimeisimmät artikkelit